Петро Сельський; Petro Selskyy
Петро Сельський; Petro Selskyy
професор кафедри патологічної анатомії, Тернопільський державний
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
On an algorithm for decision-making for the optimization of disease prediction at the primary health care level using neural network clustering
P Selskyy, D Vakulenko, A Televiak, T Veresiuk
Family Medicine & Primary Care Review, 171-175, 2018
82018
Інформаційна система управління якістю підготовки фахівців у вищій медичній освіті
ПРС В.П. Марценюк
Тернопіль : ТДМУ., 2015
82015
Інформаційна система оцінювання знань в медичній освіті : монографія
ПР Сельський
Тернопіль : ТДМУ., 2013
62013
Алгоритм статистичної обробки та аналізу результатів тестування для оцінки якості тесту
ПР Сельський
Медична освіта, 79-82, 2015
52015
Ефективність використання інформаційних та телемедичних технологій на первинному рівні надання медичної допомоги
ПРС В. П. Марценюк
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю …, 2013
52013
Об’єктивізація системи оцінювання знань студентів у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського
ПРС Л. Я. Ковальчук, В. П. Марценюк
Науковий журнал МОЗ України, C. 104-110., 2013
42013
Аналіз об’єктивності новітніх методик оцінювання при викладанні біологічної та біоорганічної хімії
ВП Марценюк, ПР Сельський
Медична хімія, 100-103, 2012
32012
Морфологічні прояви інфаркту міокарда при цукровому діабеті
ЯЯ Боднар, МІ Швед, ОЄ Кузів, ТК Головата, ТВ Дацко, ЛП Боднар, ...
Вісник наукових досліджень, 11-13, 2004
32004
Прогнозування малігнізації та гострих ускладнень виразкової хвороби щлунка з застосуванням багатопараметричної нейромережевої кластеризації
ЛЄВ І. Я. Дзюбановсь-кий, П. Р. Сельський
Клінічна хірургія., С. 13-14, 2015
22015
Обґрунтування доцільності застосування дистанційного оцінювання знань з морфології як складової підготовки висококваліфікованого спеціаліста
ПР Сельський, ЯЯ Боднар
Запорожский медицинский журнал, 119-120, 2013
22013
Обґрунтування використання інформаційних технологій для підготовки лікарів сімейної медицини та покращення якості медичної допомоги на первинному рівні
ЛЯ Ковальчук, ВП Марценюк, ПР Сельський
Клиническая информатика и Телемедицина, 141-145, 2012
22012
Development of algorithms for biomedical image segmentation based on preliminary markup and texture attributes
Y Batko, N Batryn, G Melnyk, S Verbovyy, T Datsko, P Selskyy
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 35-44, 2017
12017
Клініко-епідеміологічні аспекти гіперпластичних процесів ендометрію жінок в перименопаузальному періоді
ПР Сельський, АФ Слива, ВВ Слива
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2015
12015
Обґрунтування застосування ROC-аналізу показників успішності з фундаментальних медичних дисциплін в якості маркерів визначення груп ризику при складанні ліцензійного …
ПР Сельський
Вісник наукових досліджень, 121-125, 2015
12015
Результати дослідження показників гемодинаміки в якості маркерів включення до груп ризику розвитку ускладнень у хворих з гіпертензією: аналіз на основі ROC-кривої
ПР Сельський
Медична інформатика та інженерія, 28-34, 2013
12013
Обґрунтування об’єктивності комплексного семестрового тестового та об’єктивного структурованого клінічного іспитів із нервових хвороб, як важливого етапу підготовки …
ПРС В. П. Марценюк
Вісник наукових досліджень, С. 13-15., 2012
12012
Ефективність використання телемедичних технологій в підготовці лікаря на прикладі навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги
АВС В. П. Марценюк, П. Р. Сельський, Н. Я. Климук
Запорожский медицинский журнал., C. 126., 2012
1*2012
Морфометрична оцінка вікових та патологічних змін кардіоміоцитів частин серцевого м’язу
ОВА М. С. Гнатюк, В. В. Франчук, П. Р. Сельський
Вісник наукових досліджень., C. 33-35., 2006
12006
Морфологічні та імуноморфологічні зміни тканини шийки матки у хворих з цервікальною інтраепітеліальною неоплазією на фоні ендоцервікозу
ПР Сельський
Вісник наукових досліджень, 53-54, 2003
12003
Аналіз ефективності проведення практичних занять з патоморфології в умовах кредитно-модульної системи [Електронний ресурс]
ЯЯ Боднар, ПР Сельський, ВД Волошин, ТВ Дацко, ВВ Франчук, ...
Режим доступу до статті: http://intranet. tdmu. edu. ua/data/kafedra …, 0
1
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20