Чебітько/Ярис О.О., Чебитько/Ярис Е.О., Chebitko/Yarys L.O.
Чебітько/Ярис О.О., Чебитько/Ярис Е.О., Chebitko/Yarys L.O.
Аспирантка ХНПУ имени Г.С. Сковороды
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Екологічна роль штучних гніздівель у поширені близькоспоріднених видів синиць родини Paridae в умовах північного сходу України
ОО Ярис
Актуальні проблеми дослідження довкілля. Збірник наукових праць (за …, 2021
2021
РОЛЬ ШТУЧНИХ ГНІЗДІВЕЛЬ У ПОШИРЕННІ SITTA EUROPAEA НА ТЕРИТОРІЇ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ФЕЛЬДМАН ЕКОПАРК»
ОО Ярис
V І МІЖНАРОДНА НАУКОВО ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ « СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БІОЛОГІЇ …, 2020
2020
Параметри гнізд Ficedula albicollis у штучних гніздівлях в соснових лісах Гетьманського НПП (Литовський Бір, с. Климентове)
ОО Ярис
Наукові здобутки: проєкти, дослідження, перспективи І Міжнародна науково …, 2020
2020
Видовое разнообразие гнездящихся птиц в искусственных гнездовьях в условиях северо-востока Украины
ЕО Ярис, АБ Чаплыгина
Орнитологические исследования в странах Северной Евразии : тезисы XV …, 2020
2020
Світогляд освітян на інноваційні програми та технології у викладанні хімії
ОО Ярис
Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної …, 2020
2020
До складу гнізд синиці великої (Parus major) у штучних гніздівлях в умовах північного сходу України
АО Мельник, ОО Ярис
Третя міжнародна конференція молодих учених: Харківський природничий форум …, 2020
2020
Видове біорізноманіття тварин штучних гніздівель в урочищі «Вакалівщина» (Сумська область) у 2019 році
ОО Ярис, ОО Пташенчук
Матеріали IІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих …, 2020
2020
Основні фактори загибелі кладок і пташенят синиці великої (Parus major L., 1758) та особливості міжвидової конкуренції в умовах північно-східної частини України
Д Юзик, А Чаплигіна, О Чебітько
Міжнародна науково-практична конференція «Функціонування природоохоронних …, 2019
2019
Досвід вивчення екологічних особливостей гніздування птахів у штучних гніздівлях в умовах Північного Сходу України
А Чаплигіна, М Книш, Г Надточій, Н Савинська, Д Юзик, О Чебітько, ...
Міжнародна зоологічна конференція «Фауна України на межі XX-XXI ст. Стан і …, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСЕЛЕННЯ ШТУЧНИХ ГНІЗДІВЕЛЬ ДУПЛОГНІЗНИМИ ПТАХАМИ НА ТЕРИТОРІЇ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ФЕЛЬДМАН ЕКОПАРК» у 2018 році
ОО Чебітько, РС Халепа, АО Іванчук-Ягодкін
Харківський природничий форум, 112-113, 2019
2019
Екологічні особливості заселення штучних гніздівель мишоподібними гризунами в урочищі “Вакалівщина” (Сумська область)
ОО Ярис, АБ Чаплигіна
Наукові основи збереження біотичної різноманітності 10 (№ 1), 123-133, 2019
2019
Моніторинг заселеності штучних гніздівель дуплогнізними птахами на території ландшафтного парку «ФЕЛЬДМАН ЕКОПАРК» у 2019 році
ОО Ярис, ОІ Клименко, АВ Колодка
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах Х Міжнародна наукова …, 2019
2019
ШТУЧНІ ГНІЗДІВЛІ ДУПЛОГНІЗНИХ ПТАХІВ В ЯКОСТІ БЕЗПЕЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРЕДСТАВНИКІВ DIPTERA
ОО Чебітько
"Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова» Міжнародна наукова конференція …, 2019
2019
ВИКОРИСТАННЯ КУЛЬТУР КЛІТИН ФІБРІОБЛАСТІВ ЕМБРІОНІВ ПТИЦІ РІЗНИХ ВИДІВ ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ВІРУСУ ХВОРОБИ ГАМБОРО
ОО Чебітько, ІА Іонов
ХНПУ імені ГС Сковороди, 2018
2018
Електрохімічна очистка води від вільного хлору
ОО Чебітько, ОФ Винник
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ, 67-68, 2016
2016
Дослідження рівня концентрації уваги у студентів природничого факультету ХНПУ імені ГС Сковороди
ОО Чебітько, СМ Коц
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ, 16-17, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16