Подписаться
Богацька Наталія Миколаївна / Bogatska Nataliia
Богацька Наталія Миколаївна / Bogatska Nataliia
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене vtei.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
ДА Коренюк, НН Богацкая
Економічні студії, 136-139, 2014
44*2014
Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення в бізнес-процесах підприємства
НМ Богацька, ОВ Галюк
Молодий вчений, 12-16, 2013
372013
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
НМ Богацька, ЛР Цинкобур
Young 44 (4), 2017
152017
Сучасний підхід до оцінки сутності ресурсного потенціалу підприємства
НМ Богацька, ВВ Хачатрян
ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО, 134, 2016
152016
МОТИВАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ MOTIVATION AS A KEY FACTOR IN RISING EFFICIENCY OF WORK IN THE FACTORY
НМ Богацька
Глобальні та національні проблеми економіки.–2015.–Вип 3, 210-214, 0
15*
Критерії ефективності діяльності підприємства
НМ Богацька, АЮ Дуржинська
Вінницький торговельно-економічний інститут, 2010
132010
Управління товарними запасами в роздрібних торговельних підприємствах : дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / Київський національний торговельно-економічний ун-т. Кафедра …
НМ Богацька
132006
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ШОІ Богацька Н.М.
http://intkonf.org/ken-dotsbogatska-nm-shvets-oi-resursne-zabezpechennya …, 0
13*
Методичні підходи до оцінки платоспроможності сучасного підприємства
НМ Богацька
Економічний простір, 212-222, 2010
122010
Регулювання валютного ринку Національним банком України
НМ Богацька
Ефективна економіка, 2018
102018
Регулювання валютного ринку Національним банком України [Електрон. ресурс]
НМ Богацька
Ефективна економіка, http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_20, 2013
10*2013
Аналіз матеріально – технічного забезпечення підприємства [Електронний ресурс] / . – Режим доступу: http://www.smida.gov.ua/reestr/?kod=00292988.
НМ Богацька
Руснаука, http://www.rusnauka.com/1_KAND_2010/Econ, 2010
102010
Значення мотивації праці персоналу для досягнення цілей підприємства
НМ Богацька, ІО Демчук
Регіональна економіка, 11-17, 2009
102009
Якість продукції як фактор конкурентоспроможності продукції та підприємства загалом
ММ Кузьменко, НМ Богацька
Молодий вчений, 1207-1210, 2017
92017
Основні засоби та аналіз їх ефективності в бізнес–процесах підприємства
ВМ Стратійчук, НМ Богацька
Молодий вчений, 39-42, 2013
92013
Організаційно-економічний механізм забезпечення прибутковості підприємства
НМ Богацька, ОА Кричевська
Молодий вчений, 655-658, 2016
82016
Теоретичні аспекти диверсифікації сільськогосподарської діяльності підприємств АПК
ЄФ Богацька Н.М, Перегуда
Економіка АПК, 113-116, 2013
82013
Аналіз основних засобів підприємства: навч. посібн.
НМ Богацька
Доступний з http://bogаtskа-аnаliz-osnovnih-zаsobiv-pidpriemstvа, 0
8
Сутність, мета та задачі управління товарними запасами–один із сучасних аспектів діяльності підприємства роздрібної торгівлі
НМ Богацька
Зб. наук. пр. ДНУ. Вип 191, 180-186, 0
8*
Мета та складові системи управління витратами підприємства
ОІ Мазур, НМ Богацька
Електронний ресурс].–Режим доступу: h ttp://www. rusnauka. com, 0
8
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20