Follow
Леся Назаревич (Lesia Nazarevych)
Леся Назаревич (Lesia Nazarevych)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University; Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Українська мова для іноземців
ЛТ Назаревич, НІ Гавдида
Практикум (Рівні В1-В2). Тернопіль: ФОП Паляниця ВА, 2017
202017
Екзистенційність як філософська та художньо-естетична домінанта української малої прози кінця ХІХ–початку ХХ століття.
ЛТ Назаревич
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2009
172009
Українська мова для іноземців. Практикум
ЛТ Назаревич, НІ Гавдида
72017
Лінгвоцид як форма мовної політики
Н Гавдида, Л Назаревич
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
72014
Zapytannya na zanyattyakh ukrayinsʹkoyi movy yak inozemnoyi–shlyakh do rozvytku zvjaznoho movlennya [Questions in Ukrainian as a foreign language are a way to develop coherent …
L Nazarevych
Galician Publishing Union LTD, 2020
62020
Pisenna tvorchistʹ–komponent metodyky navchannya ukrayinsʹkoyi movy yak inozemnoyi [Song creativity is a component of the methodology of teaching Ukrainian as a foreign …
L Nazarevych, N Denysiuk
62020
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ
НО Назаревич Леся
Ⅳ міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації …, 2018
52018
Theoretical and practical approaches to teaching Ukrainian as a foreign language at TNTU. Medychna Osvita [Internet]. 2020; 1: 56-61
LT Nazarevych, NR Denysiuk, NI Havdyda
5
Пісенна творчість–компонент методики навчання української мови як іноземної
ЛТ Назаревич, НР Денисюк
42020
Концепт" патріотизм" у сучасному публіцистичному дискурсі
С Гузенко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
42015
Екзистенція митця в епоху політичної та духовної кризи зламу віків”
ЛТ Назаревич
Питання літературознавства, 23-31, 2005
42005
Українська мова для іноземців. Практикум (Рівні В1–В2)
ЛТ Назаревич, НІ Гавдида
ФОП Паляниця ВА, 2017
32017
Екзистенційність як домінантна риса літератури доби модернізму
Л Назаревич
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2007
32007
Використання інформаційної технології аудіоподкастів для вивчення української мови як іноземної
ОБ Назаревич, ЛТ Назаревич
Матеріали Ⅴ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2018
22018
Часопросторові аспекти в екзистенцлітературі кінця ХІХ–початку ХХ століття
Л Назаревич
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, 154-161, 2011
22011
Theoretical and practical approaches to teaching Ukrainian as a foreign language at TNTU
LT Nazarevych, NR Denysiuk, NI Havdyda
Медична освіта, 56-61, 0
2
Країнознавчі тексти в мультикультурних групах: специфіка вивчення
ЛТ Назаревич, НР Денисюк, ТІ Котовська
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
12021
Практичне застосування країнознавчих текстів на заняттях української мови як іноземної
НР Денисюк, ЛТ Назаревич, ЖВ Баб’як
ДВНЗ" Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", 2021
12021
Тестові та практичні завдання з української мови за професійним спрямуванням (для студентів ІІ курсу)
ЛТ Назаревич
12016
Особливості викладання української мови як іноземної
Н Гавдида, Л Назаревич
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20