Юрій Олексійович Шкурдода
Юрій Олексійович Шкурдода
СумДПУ ім. А.С.Макаренка, фізико-математичний факультет, кафедра
Підтверджена електронна адреса в fizmatsspu.sumy.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Структура та гальваномагнітні властивості плівок Ni
ВБ Лобода, СМ Пирогова, ЮО Шкурдода
Вісник СумДУ. Серія: Фізика, математика, механіка, 46, 2002
62002
Розвиток наноосвіти–один із чинників забезпечення переходу на шостий технологічний уклад
ОД Стадник, ІО Мороз, ЮО Шкурдода, ОВ Яременко
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2015
52015
Сучасні методи дослідження структури речовини. Спеціальний фізичний практикум : навч. посіб.
ШЮО Лобода В.Б., Іваній В.С., Хурсенко С.М., Кшнякін В.С., Кравченко В.О ...
Суми : Університетська книга, 2010
52010
Структура та магніторезистивні властивості тришарових плівкових систем CoNi/Ag (Cu)/FeNi
ВБ Лобода, ВО Кравченко, ЮО Шкурдода
Видавництво СумДУ, 2010
42010
Кінетичні розмірні ефекти у багатошарових плівках з полікристалічною структурою
АГ Басов, ЮО Шкурдода, ЛВ Дехтярук, АМ Чорноус
Успехи физики металлов, 2010
32010
Структура, електропровідність та магніторезистивні властивості нанокристалічних плівкових систем на основі Co, NiFe, Cu та Ag
ЮО Шкурдода
Сумський держ. пед. ун-т ім. АС Макаренка, 2008
32008
Електрофізичні і магніторезистивні властивості несиметричних та гранульованих систем в умовах протікання твердофазних реакцій
ЮО Шкурдода
Сумський державний університет, 2018
22018
Ефекти гігантського і анізотропного магнітоопору: демонстрація і вивчення в курсі фізики закладів вищої освіти
ВБ Лобода, ЮО Шкурдода, МЯ Довжик, ВО Кравченко, СМ Хурсенко, ...
СумДУ, 2018
22018
Структура та магніторезистивні властивості тришарових плівкових систем на основі пермалою та міді
ЮО Шкурдода, АМ Чорноус, ВБ Лобода, ЮМ Шабельник, ...
Журнал нано-та електронної фізики, 02056-1-02056-6, 2016
22016
Феноменологическая теория гигантского магниторезистивного эффекта в моно и поликристаллическом сандвиче
ДЛВ Шкурдода Ю.А.
Металлофиз. и новейшие технол. 33 (2), 149-159, 2011
22011
Фазовый состав и структура нанокристаллических пленочных сплавов CoNi
ЮАШ В.Б. Лобода, В.А. Кравченко
Металлофиз. и новейшие технол. 33 (6), 2011
22011
Ефект гігантського магнетоопору в магнетних надгратицях
ДЛВ 3. Шкурдода Ю.О.
Металлофиз. и новейшие технол. 33 (1), 29-44, 2011
22011
Структура та електропровідність нанокристалічних плівкових сплавів CoNi
ВБ Лобода, ВО Кравченко, ЮО Шкурдода
Видавництво СумДУ, 2009
22009
Структура, електропровідність та гальваномагнітні властивості тонких плівок сплаву FeO, 5-Ni0, 5
ВБ Лобода, ВО Кравченко, ЮО Шкурдода, СМ Пирогова
Издательство СумГУ, 2004
22004
Проектні технології в організації самостійної роботи студентів
АІ Салтикова, Ю Шкурдода
Наукові доповіді викладачів фізико-математичного факультету.–Суми: Вид-во …, 0
2
Структурно-фазовий стан та електропровідність плівкових структур на основі ОЦК фази сплаву Fe-Со та Cu
ДІ Салтиков, ЮО Шкурдода, ІЮ Проценко
Журнал нано-та електронної фізики 10 (3), 04031-1, 2018
12018
Використання віртуальних робіт у лабораторному практикумі з фізики атомного ядра
АІ Салтикова, ЮО Шкурдода
Видавництво СумДУ, 2012
12012
Розмірний ефект у питомій провідності сандвіча з монокристалічною структурою
ЮО Шкурдода, ЛВ Дехтярук
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2010
12010
Вплив товщини магнітного шару на величину ГМО в тришарових плівках Со/Сu/Со
ВБ Лобода, ЮО Шкурдода
Видавництво СумДУ, 2007
12007
Магнітоопір тришарових плівкових систем NiFe/Cu/Co
ВБ Лобода, ЮО Шкурдода
Видавництво СумДУ, 2006
12006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20