Максим Скиданенко
Максим Скиданенко
Сумской государственный университет, факультет технических систем и
Подтвержден адрес электронной почты в домене pohnp.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Исследование процесса истечения струи жидкости из отверстия перфорированной оболочки приллера
МС Скиданенко, ВИ Склабинский, НП Кононенко
НТУ" ХПИ", 2014
52014
Аналіз гідродинаміки стаціонарного витікання струменя
МС Скиданенко, ВІ Склабінський
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Технічні науки, 79-85, 2013
42013
Розповсюдження коливань тиску у зоні формування крапель віброгранулятора
МС Скиданенко, ВІ Склабінський, МП Кононенко, МП Кононенко
Одесса, 2013
42013
Гідромеханічні показники пристроїв для отримання монодисперсних крапель та гранул
МС Скиданенко
СумДУ, 2014
32014
Відбензинювання газу маслоабсорбційним способом у трубчастих контактних секціях зі шнековими елементами абсорбційно-відпарної колони
ОО Ляпощенко, РВ Бурий
Сумський державний університет, 2013
3*2013
Аналіз гідродинаміки в порожнистій перфорованій оболонці відцентрового вібраційного гранулятора
МС Скиданенко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 30-35, 2014
22014
Підвищення ефективності отримання монодисперсних гранул
ВІ Склабінський, МС Скиданенко, АЄ Артюхов
Сумський державний університет, 2012
22012
Експериментальне дослідження впливу температури та концентрації розчину на якість монодисперсних гранул
ВІ Склабінський, АЄ Артюхов, МС Скиданенко
Одеська національна академія харчових технологій, 2012
22012
Исследование условий истечения струи и формирования монодисперсных микрокапель в потоке охлаждающей среды
АЕ Артюхов, МС Скиданенко
Карагандинский государственный университет им. ЕА Букетова, 2012
22012
The hydrodynamic flows and inertial environment influence on the product quality at granulation using dispersion
MS Skydanenko, AY Artiukhov
L&L Publishing, 2012
22012
Визначення впливу фізико-хімічних властивостей середовищ на якість монодисперсних мікрогранул
М Скиданенко, В Склабінський, А Артюхов, А Іванія
Видавництво Львівської політехніки, 2011
22011
Technical audit of melt granulation knots in the production of mineral fertilizers using tower method
ВИ Склабинский, МС Скиданенко, НП Кононенко
Technology audit and production reserves 3 (2 (17)), 16-23, 2014
12014
Технический аудит узлов грануляции расплава в производстве минеральных удобрений башенным способом
ВИ Склабинский, МС Скиданенко, НП Кононенко
Технологический аудит и резервы производства, 16-23, 2014
12014
Дослідження гідродинаміки пристроїв для створення монодисперсних мікрокрапель
МС Скиданенко, ВІ Склабінський, АЄ Артюхов, СО Лугова
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2012
12012
Влияние гидродинамики движения потоков и свойств инертной среды на качество продукта при гранулировании способом диспергирования
МС Скиданенко, МС Скиданенко, АМ Демченко, АН Демченко, ...
Грозненский государственный нефтяной технический университет, 2012
12012
Використання методу скінченних елементів для лікуванні ангулярних переломів нижньої щелепи
ОО Гудименко, ЄВ Кузенко, ММ Дем’яненко, МС Скиданенко
Вісник наукових досліджень, 92-95, 2018
2018
Пристрій для отримання зразків кісток і твердих тканин зубів
ЄВ Кузенко, ЕВ Кузенко, ОО Гудименко, ЕА Гудыменко, ...
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2018
2018
π-пластина як найкраща пластина для остеосинтезу ангулярного перелому нижньої щелепи
ОО Гудименко, ЄВ Кузенко, ЛІ Карпенко, ВВ Сікора
Клінічна стоматологія, 54-57, 2018
2018
Дослідження змін у кістках при переломах за умов використання наноматеріалів для метал-остеосинтезу з урахуванням функції м'язового апарату
ЄВ Кузенко, МС Скиданенко, РА Москаленко, МС Линдін, ВВ Сікора, ...
Сумський державний університет, 2018
2018
Розробка та впровадження енергоефективних модульних сепараційних пристроїв для нафтогазового обладнання. Передпроектна підготовка
ОО Ляпощенко, ММ Демяненко, ОВ Литвиненко, ВО Іванов, ...
Сумський державний університет, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20