Follow
Андрей Дробин
Андрей Дробин
канд.пед.наук., старший викладач, КЗ "КОІППО ім.Василя Сухомлинського"
Verified email at bigmir.net
Title
Cited by
Cited by
Year
Шкільний курс фізики: шляхи осучаснення
АА Дробін
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І…, 2017
62017
Запровадження у навчальний матеріал шкільного курсу фізики поняття адитивних технологій
АА Дробін
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і…, 2017
32017
Формування фізичних понять у школярів на основі статистичного та імовірнісного підходів
АА Дробін
Дробін Андрій Анатолійович.–Кіровоград, 2012.–-325 с, 2012
3*2012
Змістовне наповнення програм підвищення кваліфікації вчителів фізики в умовах реформування післядипломної педагогічної освіти
АА Дробін
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 98-102, 2020
22020
Використання ресурсів смартфону в освітньому процесі з фізики
АА Дробін
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного…, 2019
22019
Оцінювальні задачі як ефективний засіб формування предметної компетентності з фізики.
ДА Анатолійович
Наукові записки – Серія: Педагогічні науки. 168, 90-93, 2018
1*2018
Якісні задачі виробничого змісту у ПТНЗ як засіб мотивації до навчання фізики
АА Дробін
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки.–2015.–Вип 141, 115-117, 2015
1*2015
Удосконалення змісту фізичної освіти в умовах формування постіндустріального суспільства
АА Дробін
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
12011
КЛАСИФІКАЦІЯ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ЯК ЗАСІБ УТОЧНЕННЯ ЇХ ПРАКТИЧНОГО ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
АА Дробін
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 77-81, 2021
2021
Дидактичні особливості структури та організації уроку інтегрованої навчальної дисципліни
А Дробін
Бердянськ: БДПУ, 2021
2021
Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і
МІ Садовий, МТ Мартинюк, РЯ Ріжняк, МВ Головко, ОВ Абрамова, ...
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2021
2021
Поліструктурна модель природознавства як основа інтеграційних процесів у шкільній природничій освіті
АА Дробін
EDUCATION AND PEDAGOGICAL SCIENCES. ОСВІТА ТА ПЕДАГОГІЧНА НАУКА, 19–34-19–34, 2020
2020
ОСВІТНІ ВИКЛИКИ ФОРМУВАННЯ ТРАНСІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
АА Дробін
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 66-70, 2020
2020
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ПІДРУЧНИКА ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ ПРИРОДНИЧОГО СПРЯМУВАННЯ
А Дробін
Нові технології навчання, 83-90, 2020
2020
Теоретичні аспекти змісту навчальної дисципліни Природничі науки: проблеми та перспективи
АА Дробін
2020
Освітнє середовище Природничих наук: теоретичний аспект
А Дробін
Бердянськ: БДПУ, 2020
2020
ШОСТИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УКЛАД: ОСВІТНІ АСПЕКТИ
АА Дробін
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 85-89, 2019
2019
Використання оцінювальних задач у олімпіадах з фізики
АА Дробін
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки 2 (173), 84-88, 2018
2018
Лабораторна та практична роботи як форма організації уроку фізики.
ДА Анатолійович
Науково-методичний супровід функціонування інформаційноосвітнього простору…, 2018
2018
Володіння фізичною термінологією як фундаментальна складова фахової майстерності майбутнього учителя технологій.
ДАА Бугрій Д.В.
Технологічна та професійна освіта: Всеукраїнський збірник наукових праць…, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20