Чаговець В.В.
Чаговець В.В.
канд. екон. наук, доцент, ХДУХТ
Verified email at kharkov.com
Title
Cited by
Cited by
Year
Estimation of Structural-Topological Characteristics in Information Security System
L Chagovets, S Prokopovych, V Chahovets
International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications …, 2018
32018
Розробка інформаційно-комунікаційного Інтернет-ресурсу навчальних дисциплін
ВВ Чаговець, ЮВ Землянко, ВО Родіна
Прогресивна техніка та технології харчових виробництв ресторанного …, 2014
32014
Сучасний напрям використання інформаційно-комунікаційних технологій
ВВ Чаговець, ЛО Чаговець
Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, 118-124, 2015
2*2015
Програмований контроль із курсу Організація захисту прав споживачів
ЮК Кір’яков, ЮМ Хацкевич, АО Борисова
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного …, 2014
12014
Створення програмно-методичного комплексу дисциплін із використанням мультимедійних технологій
ВВ Чаговець, ЮВ Землянко
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного …, 2014
12014
Machine Learning Methods Applications for Estimating Unevenness Level of Regional Development
L Chagovets, V Chahovets, N Chernova
Data-Centric Business and Applications, 115-139, 2020
2020
Науковий твір" Нерівномірність розвитку регіонів як загроза економічній безпеці"
ВВ Чаговець
2019
Науковий твір" Вибір програмного комплексу для управління торговельним підприємством"
ВВ Чаговець
2018
Прикладна інформатика. Опорний конспект лекцій
ВВ Чаговець
Харків: ХДУХТ, 2018
2018
Оцінка нерівномірності розвитку регіону як загрози економічній безпеці
ЛО Чаговець, ВВ Чаговець, ОВ Яцура
Інформаційні технології в економіці, освіті та управлінні проектами : колект …, 2018
2018
Інтернет-сервіс «Особовий кабінет студента»
ВВ Чаговець, АС Синяк
Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і …, 2017
2017
Розвиток управлінських процесів на основі інформаційно-комунікаційних технологій
ВВ Чаговець
Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і …, 2017
2017
The FIS-model of estimation of operational risk in the system of commercial bank's economic security system
L Chagovets, V Chagovets
MODELLING OF MANAGEMENT PROCESSES IN INFORMATION ECONOMY, pp. 186-195, 2017
2017
Реалізація інноваційних підходів до навчання з використанням сучасних інформаційно-комунікаційнихтехнологій
ВВ Чаговець, МО Чаговець
Прогресивна техніка та технології харчових виробництв ресторанного …, 2017
2017
Проблеми інтерактивного маркетингу сучасних торговельних підприємств
ВВ Чаговець
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Маркетингові інновації в …, 2017
2017
Управління підприємствами в умовах глобалізації інформаційного простору
ВВ Чаговець
Матеріали ІX Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональна …, 2017
2017
Модель обґрунтування управлінських рішень щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки методами нечіткої логіки
ВА Гросул, ВВ Чаговець, ЛО Чаговець
Економічна кібернетика: моделювання соціально-економічних систем: колективна …, 2017
2017
Науковий твір" Модель взаємодії викладача і студентів в інформаційно-освітньому середовищі"
ВВ Чаговець, ЛО Чаговець
2016
Науковий твір" Вплив ІТ-інновацій на розвиток регіональних підприємств роздрібної торгівлі"
ВА Гросул, ВВ Чаговець
2016
Модель оцінки конкурентоспроможності торговельного підприємства
ЛО Чаговець, ВВ Чаговець, ВВ Савченко
Управління економічними процесами на макро-і мікрорівні: проблеми та …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20