Тетяна Вадимівна Ніколаєва (NІKOLAEVA T.V.)
Тетяна Вадимівна Ніколаєва (NІKOLAEVA T.V.)
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дослідження художньо-композиційних характеристик мистецького напрямку" Супрематизм" в контексті формоутворення сучасного одягу
АІ Баранова, ТВ Ніколаєва, ТІ Ніколаєва
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку, 2019
12019
Творча біографія дизайнера Володимира Несміяна: між пам'яттю та свободою
ТВ Ніколаєва, ГВ Кокоріна
Art and Design, 132, 2018
12018
Розвиток національних художніх традицій в підготовці фахівців з дизайну костюма та брендової продукції
ТВ Ніколаєва, Т. В. Шафранська
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2017
12017
Дослідження колористики народного одягу українок Київщини
Паранько Н. П., Ніколаєва Т. В., Давиденко І. В.
Легка промисловість 2, 45-47, 2017
12017
Застосування принципів енергозбереження в художньому конструюванні одягу з використанням біоаналогів
ТВ Ніколаєва, ТІ Ніколаєва
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 238-244, 2013
12013
Аналіз тектонічної структури історичного костюма, як складова самостійної дослідницької роботи студентів
Ніколаєва Т. І., Баранова А. І., Ніколаєва Т. В.
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, C. 229-233, 2013
12013
NATIONAL TRADITIONS AS A BASIS FOR TRAINING OF FASHION DESIGNERS
ТВ Ніколаєва, ТВ Шафранська, ТІ Ніколаєва
Art and Design, 140-149, 2019
2019
ARTISTIC AND COMPOSITIONAL FEATURES OF THE USE OF VINTAGE STYLE ELEMENTS IN MODERN CLOTHES DESIGN
ТВ Ніколаєва, ІЛ Гаиова, ІВ Давиденко
Art and Design, 127-139, 2019
2019
Художньо-композиційні особливості використання елементів стилю вінтаж в дизайні сучасного одягу
ТВ Ніколаєва, ІЛ Гайова, ІВ Давиденко
Art and Design, 2019
2019
Національні традиції як основа підготовки фахівців з дизайну одягу
ТВ Ніколаєва, ТВ Шафранська, ТІ Ніколаєва
Art and Design, 2019
2019
CREATIVE BIOGRAPHY OF DESIGNER VOLODYMYR NESMYAN: BETWEEN MEMORY AND FREEDOM
ТВ Ніколаєва, ГВ Кокоріна
Art and Design, 132-144, 2018
2018
SCIENTIFIC AND PRACTICAL BASES OF THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF THE FASHION DESIGNERS
ІМ Грищенко, МВ Колосніченко, ТВ Ніколаєва
Art and Design, 9-17, 2018
2018
THE HISTORY OF CREATION AND THE SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL ROLE OF THE COLLECTION OF THE HISTORICAL COSTUME «KOSTUMOTEСA»
ІМ Грищенко, ГВ Кокоріна, ТВ Ніколаєва
Art and Design, 9-18, 2018
2018
Історія створення та науково-методична роль колекції історичного костюма Костюмотека
ІМ Грищенко, ГВ Кокоріна, ТВ Ніколаєва
Art and Design, 9-18, 2018
2018
Паранько Надія Петрівна, 15©
ТВ Ніколаєва
МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ ЗАПИСКИ, 134, 2018
2018
Науково-практичні засади формування фахових компетентностей дизайнерів костюма (до 30-річчя відкриття спеціальності Дизайн та 25-річчя кафедри художнього моделювання костюма)
ІМ Грищенко, МВ Колосніченко, ТВ Ніколаєва
Art and Design, 9-17, 2018
2018
Дослідження форми та колориту традиційного одягу жінок країн Ближнього Сходу та їх впливу на формування сучасної моди
Баранова А. І., Ніколаєва Т. В., Петрунів О. М.
Легка промисловість 1, 34-38., 2017
2017
Дослідження особливостей розвитку дизайну періоду 60-х–70-х років ХХ століття
Ніколаєва Т. В., Шафранська Т. В., Скоробагатько Т. А.
XVI Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів 1, 416-417, 2017
2017
Дослідження використання мотивів Східної Азії в проектуванні колекцій сучасного одягу на основі стилю Арт-Нуво
Гнатковська Т. І., Мішура В. О., Ніколаєва Т. В.
Легка промисловість 2, 34-37, 2017
2017
Вплив художньо-композиційних характеристик Трипільскої культури на формоутворення сучасного жіночого одягу
Ніколаєва Т. В., Шафранська Т. В., Кияшко М. С.
XVI Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів, 372-373, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20