Подписаться
Нина Тверезовская (Ніна Тверезовська, Nina Tverezovska, Nina Tverezovskaya, Nina Twerezowska)
Нина Тверезовская (Ніна Тверезовська, Nina Tverezovska, Nina Tverezovskaya, Nina Twerezowska)
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сутність та зміст поняття «педагогічні умови»
Н Тверезовська
Нова пед. думка, 90-92, 2009
752009
Методологія педагогічного дослідження
НТ Тверезовська, ВК Сидоренко
Центр учбової літератури, 2013
64*2013
Дидактичні принципи в умовах традиційного і комп’ютерного навчання
АФ Верлань, НТ Тверезовська
Педагогіка і психологія, 126-132, 1998
641998
Теоретичні та методичні основи створення і використання навчальних експертних систем у підготовці фахівців вищих навчальних закладів
НТ Тверезовська
К, 2002
512002
Роль і місце соціальних мереж у формуванні освітньо-інформаційного середовища аграрних університетів
НТ Тверезовська, СМ Мигович
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2012
412012
Інформаційні технології в агрономії: навч. посіб.
НТ Тверезовська, АВ Нєлєпова
Київ: Центр учбової літератури, 2013
182013
Інформаційно-освітнє середовище навчання: історія виникнення, класифікація та функції
НТ Тверезовська, ДЮ Касаткін
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
182011
Огляд сучасного стану дистанційного навчання в Україні
СМ Мигович, НТ Тверезовська
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2011
172011
Застосування мультимедійних технологій у процесі навчання іноземним мовам
ГА Чередніченко, ЛЮ Шапран, ЛІ Куниця
162010
Інтерактивні інноваційні технології у системі вищої освіти
НТ Тверезовська, НТ Тверезовская
Політехніка, 2009
162009
Теоретичні та методичні основи розробки і впровадження інноваційних технологій у навчальний процес вищої школи
НТ Тверезовська
Проблеми освіти, 3-7, 2007
142007
Sutnist ta zmist poniattia «pedahohichni umovy»[The essence and content of the concept of «pedagogical conditions»]
N Tverezovska, L Filipova
Nova pedahohichna dumka 3, 90-92, 2009
102009
Підвищення якості навчання учнів ПТНЗ засобами інформаційно-телекомунікаційних технологій
ВК Сидоренко, НТ Тверезовська
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр.–Х.: УІПА, 12-21, 2006
102006
Професiйна пiдготовка соцiальних працiвникiв/соцiальних педагогiв до професiйної дiяльностi: колективна монографiя
ЛВ Вiкторова, ТI Ковальчук, ОБ Кошук, СО Кубiцький, ОВ Лапа, ...
82016
Практика студентів у соціальних установах України: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл
НТ Тверезовська, ЛА Сатановська
Київ:«Центр учбової літератури, 2013
82013
Організаційно-педагогічні умови формування фахових компетенцій організаторів виробництва у ЗВО І-ІІ рівня акредитації
НТ Тверезовська, ЛM Лісовська
Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України 159 (3 …, 2011
82011
Теоретичні засади системи професійної орієнтації в сучасних умовах розвитку суспільства
В Сидоренко, Н Тверезовська
Імідж сучасного педагога, 6-9, 2006
82006
Metodolohiia pedahohichnoho doslidzhennia [Methodology of pedagogical research]
NT Tverezovska, VK Sydorenko
Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury (in Ukrainian), 2013
72013
Сприйняття і обробка інформації як умова успішності комп’ютерного навчання
НТ Тверезовська, МВ Сиротюк
Інформаційнотелекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми …, 0
7
Doslidzhennia zviazku mizh chastotoiu poshukovykh zapytiv tsilovoi audytorii ta kilkistiu abituriientiv zakladiv vyshchoi osvity
NTT SM Harina
Fizyko-matematychna osvita-Physical and Mathematical Education 2 (19), 23-28, 2019
62019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20