Follow
Сергієнко Володимир Петрович
Сергієнко Володимир Петрович
професор, завідувач кафедри комп'ютерної інженерії інституту
Verified email at npu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Конструювання тестів
ЛО Кухар, ВП Сергієнко
1082010
Теоретичні і методичні засади навчання загальної фізики в системі фахової підготовки вчителя
ВП Сергієнко
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2005
652005
Інтеграція фундаментальності та професійної спрямованості курсу загальної фізики у підготовці сучасного вчителя: Монографія
ВП Сергієнко
К.: НПУ, 2004
572004
Методичні рекомендації зі складання тестових завдань
ВП Сергієнко, ЛО Кухар
К.: Вид-во НПУ, 2011
512011
Науково-дослідна робота з фізики у середніх та вищих навчальних закладах: навч. посіб.
МІ Шут, ВП Сергієнко
К.: Шкільний світ, 71-72, 2004
442004
Методичні рекомендації зі створення тестових завдань та тестів у системі управління навчальними матеріалами MOODLE
ВП Сергієнко, ВМ Франчук
К.: НПУ імені МП Драгоманова, 28, 2012
282012
Комп’ютерні технології в тестуванні: навч. посіб
ВП Сергієнко, МП Малежик, ТВ Сіткар
Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня Волиньполіграф, 2012
242012
Створення навчальних ресурсів у середовищі Moodle на основі технології „cloud computing”[Електронний ресурс]
ВП Сергієнко, І Войтович
Інформаційні технології і засоби навчання 24 (4), 8, 2011
222011
Імітаційна модель тестового контролю знань і умінь
ОМ Алексєєв, ГВ Алексєєва
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані…, 2009
22*2009
Психолого-педагогічні основи розуміння фізики
МІ Шут, ВП Сергієнко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету…, 2003
212003
АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
ОВ КАЦІМОН, ОО ХОДАКОВСЬКА, ВС ФАЙ
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького…, 2020
192020
Школа культури здоров’я: від сьогодення до майбутнього: навч.-метод. посіб.
СВ Кириленко, ОМ Михайлов, ВП Сергієнко
Київ, Чернівці: Букрек, 2012
172012
Проблеми виховання студентської молоді
В Сергієнко, В Костін
Вища школа, 75-79, 2010
172010
Теоретичні і методичні особливості використання сучасних інформаційних технологій у навчанні загальної фізики
ВП Сергієнко
Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній…, 2017
152017
Використання вбудованої системи аналізу тестових завдань в LCMS Moodle
ВП Сергієнко, ЛО Кухар, ОВ Галицький, ПВ Микитенко
Інформаційні технології і засоби навчання, 196-208, 2014
122014
Оптимізація лабораторного практикуму з курсу загальної фізики у педагогічних інститутах (на прикладі розділу" Молекулярна фізика. Вступ до термодинаміки")
ВП Сергієнко
Київський держ. пед. ін-т ім. МП Драгоманова, 1993
121993
Теорія і методика використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання природничих дисциплін
ІА Ткаченко, ЮМ Краснобокий
Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції Інформаційні…, 2018
102018
Освітні вимірювання: наука і практична діяльність
ВП Андрущенко, В Сергієнко, І Войтович
НПУ імені МП Драгоманова, 2017
102017
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання навчальної дисципліни стратегія збалансованого розвитку
ВП Сергієнко, ЮА Скиба
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в…, 2012
92012
Педагогічна оцінка рухової підготовленості студентської молоді у процесі фізичного виховання/Володимир Сергієнко
В Сергієнко
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр.–Вінниця, 93-99, 2012
82012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20