Сергієнко Володимир Петрович
Сергієнко Володимир Петрович
професор, завідувач кафедри комп'ютерної інженерії інституту
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Конструювання тестів
ЛО Кухар, ВП Сергієнко
672010
Теоретичні і методичні засади навчання загальної фізики в системі фахової підготовки вчителя
ВП Сергієнко
МП Драгоманова 44, 2005
602005
Інтеграція фундаментальності та професійної спрямованості курсу загальної фізики у підготовці сучасного вчителя: Монографія
ВП Сергієнко
К.: НПУ, 2004
472004
Науково-дослідна робота з фізики у середніх та вищих навчальних закладах: навч. посіб.
МІ Шут, ВП Сергієнко
К.: Шкільний світ, 71-72, 2004
382004
Методичні рекомендації зі складання тестових завдань
ВП Сергієнко, ЛО Кухар
К.: Вид-во НПУ, 2011
302011
Методичні рекомендації зі створення тестових завдань та тестів у системі управління навчальними матеріалами MOODLE
ВП Сергієнко, ВМ Франчук
К.: НПУ імені МП Драгоманова, 28, 2012
182012
Створення навчальних ресурсів у середовищі Moodle на основі технології „cloud computing”[Електронний ресурс]
ВП Сергієнко, І Войтович
Інформаційні технології і засоби навчання 24 (4), 8, 2011
182011
Психолого-педагогічні основи розуміння фізики
МІ Шут, ВП Сергієнко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2003
172003
Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів
ВІ Чепурний
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://mp2. umo. edu. ua/wpcontent …, 0
16
ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ
ВП Сергієнко
Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній …, 2017
142017
Комп’ютерні технології в тестуванні: навч. посіб
ВП Сергієнко, МП Малежик, ТВ Сіткар
Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф, 2012
142012
Проблеми виховання студентської молоді
В Сергієнко
Вища школа, 75-79, 2010
122010
Теорія і методика використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання природничих дисциплін
ІА Ткаченко, ЮМ Краснобокий
Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні …, 2018
102018
Оптимізація лабораторного практикуму з курсу загальної фізики у педагогічних інститутах (на прикладі розділу “Молекулярна фізика. Вступ до термодинаміки”)
ВП Сергієнко
—К., 1993.—188 с, 1993
81993
Перспективи використання cloud computing” у навчальній діяльності педагогічних університетів
ВП Сергієнко, ІС Войтович
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 2011
72011
Профільне навчання: орієнтація на фізико-технологічні професії
В Сергієнко, В Рудницький
Фізика та астрономія в школі, 20-22, 2008
72008
Концептуальні засади професійної підготовки сучасного вчителя фізики
ВП Сергієнко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2003
72003
Зовнішнє незалежне оцінювання в освіті України. Курс лекцій: навч. посіб.
ГС Кашина, ВП Сергієнко
ГС Кашина, ВП Сергієнко, 2010
62010
Науково-практичне місце інтеграції та інтеграційні особливості навчального процесу в ліцеї економічного профілю
В Сергієнко
Завуч, 315, 2007
62007
Курс фізики: Навч. посібник
ВП Сергієнко
К.: Майс-тер-клас, 2006
62006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20