Romanenko Yevgen, Романенко  Євген, Романенко Евгений
Romanenko Yevgen, Романенко Євген, Романенко Евгений
Interregional Academy of Personnel Management, Міжрегіональна Академія управління персоналом
Подтвержден адрес электронной почты в домене maup.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Marketing communication system within public administration mechanisms
YO Romanenko, IV Chaplay
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 69, 2016
232016
Improving the organizational and legal mechanism of state economic management: the european experience for ukraine
VY Vorotin, KV Pivovarov, YA Romanenko, RG Shchokin
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 3 (26), 368-375, 2018
202018
Application of augmented reality technologies for preparation of specialists of new technological era
A Iatsyshyn, V Kovach, Y Romanenko, I Deinega, A Iatsyshyn, O Popov, ...
172020
Place and role of communication in public policy
YO Romanenko
Аctual problems of Economics. Scientific economic journal, 25-31, 2016
152016
Державна політика у сфері забезпечення прав і свобод людини
ЄО Романенко
Державне управління: удосконалення та розвиток [Електронний ресурс], 2010
152010
Cloud services application ways for preparation of future PhD
AV Iatsyshyn, VO Kovach, YO Romanenko, AV Iatsyshyn
Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev, 2019
122019
Результаты государственного мониторинга безопасности продуктов животного происхождения и кормов за 2015 г
ГТ Быков, ВИ Белоусов, МВ Оськина, СБ Базарбаев
Российский журнал Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии, 11-22, 2016
122016
Комунікація як необхідна складова розвитку сучасного суспільства
ЄО Романенко
Демократичне врядування [Електронний ресурс], 2012
112012
Комунікативна взаємодія органів державної влади з громадськістю – інструмент європейської інтеграції публічного управління в Україні
ЄО Романенко, ІВ Чаплай
Україна та ЄС: можливості та перспективи співпраці: Інтернет-конференція в …, 2017
102017
Комунікативна взаємодія органів державної влади та громадськості: сутність та особливості налагодження
ЄО Романенко
Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр …, 2014
102014
Моделі комунікативної політики держави та інструментальне забезпечення взаємодії органів державної влади та громадськості
ЄО Романенко
Демократичне врядування [Електронний ресурс]: електрон. фах. вид. Львів …, 2014
92014
Ринок страхування: тенденції та проблеми
ЄО Романенко
Персонал, 30-35, 2007
92007
The study of the phenolic composition of the dry extract of motherwort herb and its psychotropic activity
O Koshovyi, Y Romanenko, A Komissarenko
American Journal of Science and Technologies,“Princeton University Press”, 1 …, 2016
72016
Реформування системи державних закупівель в Україні
ЄО Романенко, РГ Щокін
Публічне урядування, 25-34, 2016
72016
Концептуальні засади реформування державної служби України з надзвичайних ситуацій та її місце в системі органів внутрішніх справ
ЄО Романенко
Аспекти публічного управління, 38-46, 2016
72016
Державно-громадське партнерство як засіб формування державної політики
ЄО Романенко
Місцеве самоврядування — основа сталого розвитку України: матеріали щоріч …, 2014
72014
Комунікативна політика держави: теоретико-методологічний аналіз
ЄО Романенко
К. : НАДУ, 2014
72014
Дискантне (публічне) рейтингування суб’єктів страхового бізнесу
ЄО Романенко
Персонал, 24-29, 2007
72007
Відкритість та прозорість як структурні рівні транспарентності державного управління та їх комунікативні функці
ЄО Романенко
Теоретичні та прикладні питання державотворення, 17-31, 2014
62014
IMPLEMENTATION OF INFORMATION INTEGRATED SYSTEMS IN THE PROCESS OF INVESTIGATION OF COMPETITION ON THE EXTERNAL MARKET ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ В ПРОЦЕС …
Y Romanenko, I Chaplay
Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного …, 2017
5*2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20