Romanenko Yevgen, Романенко  Євген, Романенко Евгений
Romanenko Yevgen, Романенко Євген, Романенко Евгений
Interregional Academy of Personnel Management, Міжрегіональна Академія управління персоналом
Подтвержден адрес электронной почты в домене maup.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Application of augmented reality technologies for preparation of specialists of new technological era
A Iatsyshyn, V Kovach, Y Romanenko, I Deinega, A Iatsyshyn, O Popov, ...
562020
Marketing communication system within public administration mechanisms
YO Romanenko, IV Chaplay
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 69, 2016
412016
Place and role of communication in public policy
YO Romanenko
Аctual problems of Economics. Scientific economic journal, 25-31, 2016
372016
Improving the organizational and legal mechanism of state economic management: the european experience for ukraine
VY Vorotin, KV Pivovarov, YA Romanenko, RG Shchokin
Financial and credit activity: problems of theory and practice 3 (26), 368-375, 2018
242018
Cloud services application ways for preparation of future PhD
AV Iatsyshyn, VO Kovach, YO Romanenko, AV Iatsyshyn
Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev, 2019
202019
Комунікативна взаємодія органів державної влади з громадськістю – інструмент європейської інтеграції публічного управління в Україні
ЄО Романенко, ІВ Чаплай
Україна та ЄС: можливості та перспективи співпраці: Інтернет-конференція в …, 2017
172017
Комунікативна взаємодія органів державної влади та громадськості: сутність та особливості налагодження
ЄО Романенко
Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр …, 2014
172014
Державна політика у сфері забезпечення прав і свобод людини
ЄО Романенко
Державне управління: удосконалення та розвиток [Електронний ресурс], 2010
172010
Результаты государственного мониторинга безопасности продуктов животного происхождения и кормов за 2015 г
ГТ Быков, ВИ Белоусов, МВ Оськина, СБ Базарбаев
Российский журнал Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии, 11-22, 2016
142016
Комунікація як необхідна складова розвитку сучасного суспільства
ЄО Романенко
Демократичне врядування [Електронний ресурс], 2012
142012
Public administration by the modern information technologies in construction of Ukraine
YO Romanenko, IV Chaplay
Public management : collection, 172-180, 2017
112017
The study of the phenolic composition of the dry extract of motherwort herb and its psychotropic activity
O Koshovyi, Y Romanenko, A Komissarenko
American Journal of Science and Technologies,“Princeton University Press”, 1 …, 2016
112016
Моделі комунікативної політики держави та інструментальне забезпечення взаємодії органів державної влади та громадськості
ЄО Романенко
Демократичне врядування [Електронний ресурс]: електрон. фах. вид. Львів …, 2014
102014
IMPLEMENTATION OF INFORMATION INTEGRATED SYSTEMS IN THE PROCESS OF INVESTIGATION OF COMPETITION ON THE EXTERNAL MARKET ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ В ПРОЦЕС …
Y Romanenko, I Chaplay
Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного …, 2017
9*2017
Комунікативна політика держави: теоретико-методологічний аналіз
ЄО Романенко
К. : НАДУ, 2014
92014
Ринок страхування: тенденції та проблеми
ЄО Романенко
Персонал, 30-35, 2007
92007
Реформування Збройних сил України за стандартами НАТО
ЄО Романенко
Публічне урядування : збірник, 142-150, 2016
82016
Theoretical and methodological foundations subsystem brand management at the enterprise
YA Romanenko, IV Chaplay
Scientific bulletin of Polissia, 156-163, 2017
72017
Концептуальні засади реформування державної служби України з надзвичайних ситуацій та її місце в системі органів внутрішніх справ
ЄО Романенко
Аспекти публічного управління, 38-46, 2016
72016
Відкритість та прозорість як структурні рівні транспарентності державного управління та їх комунікативні функці
ЄО Романенко
Теоретичні та прикладні питання державотворення, 17-31, 2014
72014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20