Follow
Тетяна Ларіна, Татьяна Ларина, Larina Tetiana
Тетяна Ларіна, Татьяна Ларина, Larina Tetiana
Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture (ХНТУСГ)
Verified email at khntusg.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Політика імпортозаміщення як фактор підвищення конкурентоспроможності економіки України
ОВ Болотна, ТФ Ларіна
Бізнес Інформ, 23-25, 2012
9*2012
Підсистема вправ для формування лексичної компетенції у студентів початкового етапу мовної спеціальності
Т Ларіна
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 77-82, 2014
62014
Multi-channel trade influence in the logistics research context
V Fursa, V., Larina, T., Danylenko
Соціальна економіка 60, 68-76, 2020
5*2020
Логістичні підходи формування зернової експортної стратегії в Україні
ТФ Ларіна, ОВ Дорофєєв, ЛО Чіп, ОВ Рой
52020
Економіка України крізь призму інституційної теорії світового розвитку.
ТФ Ларіна, ВВ Даниленко, ТФ Ларина
Харків: ХНТУСГ, 2018
52018
Проблеми підвищення конкурентоспроможності промислового сектору в Україні: роль держави
ОВ Болотна, ТФ Ларіна
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 72-76, 2013
32013
Адаптивні системи управління техніко-технологічним оновленням аграрних підприємств
ТФ Ларіна
Механізм регулювання економіки, 23-28, 2017
22017
Формування інноваційної інфраструктури на засадах техніко-технологічного оновлення підприємств АПК
ТФ Ларіна
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 355-365, 2016
22016
Parfmetric features and criteria of the development of the market for linear transportation
TFL S. V. Ilchenko, L. V. Mezina, S. A. Mashkantseva
Financial and credit activity: problems of theory and practice, 184-195, 0
2*
Інфраструктурні аспекти побудови ланцюга постачань сільськогосподарської продукції на міжнародний ринок
ТФ Ларіна
ХНТУСГ, 2019
12019
Tendencies and Directions of Technological Development in the Ukrainian Agrsbusiness
T Larina
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukove, 42-49, 2016
12016
Інститут держави в контексті набуття структурної конкурентоспроможності економікою України
ТФ Ларіна
Економіка. Управління. Інновації, 167-170, 2011
12011
Інститут держави в контексті набуття структурної конкурентоспроможності економікою України
ТФ Ларіна
Економіка. Управління. Інновації, 2011
12011
Інноваційна складова національної економіки
ТФ Ларіна, КЯ Петрова
Управління розвитком, 58-59, 2007
1*2007
Регіональні аспекти розвитку агробізнесу в Україні: кластерний аналіз
АО Ларіна Т. Ф.
Актуальні проблеми інноваційної економіки 1, 5-12, 2021
2021
Концентрація капіталу в аграрній сфері України: особливості та наслідки
ТФ Ларіна, АГ Кравцов, ОО Макєєв
ХНТУСГ, 2021
2021
КАНАЛИ ПРОСУВАННЯЯ ТОВАРІВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ
ТФ Ларіна, ВА Фурса
BBK 87, 711, 2020
2020
Лізинг як джерело фінансування діяльності аграрних підприємств
ЛТ Ф.
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 323-330, 2020
2020
Реалізація компетентнісного підходу в системі вищої освіти: сучасні виклики
ЛТ Ф.
Міжнародна науково-методична конференція Університетська освіта та наука…, 2020
2020
Створення логістичних центрів в складі об’єднаних територіальних громад
КАГ 6. Ларіна Т.Ф.
Третьої Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Управління…, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20