Подписаться
Yurii Rohovyi
Yurii Rohovyi
Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене bsmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Тубуло-інтерстиційний синдром
ВП Пішак, АІ Гоженко, ЮЄ Роговий
Чернівці: Медакадемія, 2002
712002
Приховане» ушкодження проксимального відділу нефрону
АІ Гоженко, ЮЄ Роговий, ОС Федорук
Одеський медичний журнал, 16-19, 2001
482001
Патофізіологія гепаторенального синдрому на поліуричній стадії сулемової нефропатії
ЮЄ Роговий, ОВ Злотар, ЛО Філіпова
Чернівці: Медичний університет, 2012
462012
Сучасні методики експериментальних та клінічних досліджень центральної науково-дослідної лабораторії Буковинської державної медичної академії
ВМ Магаляс, АО Міхеєв, ЮЄ Роговий, АВ Щербініна, ТГ Турчинець, ...
Чернівці: БДМА 42, 2001
382001
Патофізіологія гепаторенального синдрому при гемічній гіпоксії
ТМ Бойчук, ЮЄ Роговий, ГБ Попович
Чернівці: Медичний університет, 2012
372012
Патогенетичне обгрунтування тяжкості перебігу жовчного перитоніту
ЮЄ Роговий, ВП Пішак
Буковинський медичний вісник, 2004
342004
Защитное воздействие α-токоферола на функцию почек и перекисное окисление липидов при острой гемической гипоксии
ЮЕР А.С. Федорчук, А.И. Гоженко
Патол. физиол. и эксперим. терапия, С.35-38, 1998
331998
Універсальність ушкодження проксимального канальця при захворюваннях нирок
ВП Пішак, ЮЄ Роговий
Клінічна та експериментальна патологія, 2005
292005
Ðîëü óøêîäæåííÿ êèøå÷ íèêà ó ïàòîãåíåç³ ðîçëèòîãî æîâ÷ íîãî ïåðèòîí³òó
ВВ Білоокий, ЮЄ Роговий
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, 121, 2004
272004
Механізми розвитку тубуло-інтерстиційних пошкоджень при патології нирок (експериментальне дослідження)
ЮЄ Роговий
Авто-реф. дис.... д-ра мед. наук 14 (04), 2000
212000
Комп'ютерно-денситометричні та спектральні параметри білкового компонента трофобласта, децидуоцитів, материнських і плодових еритроцитів плаценти при експериментальній …
ВП Пішак, ІС Давиденко, ЮЄ Роговий
Одес. мед. ж, 26-29, 2003
202003
Патофізіологія вікових особливостей функцій нирок за умов надлишку і дефіциту іонів натрію при сулемовій нефропатії
ЮЄ Роговий, КВ Слободян, ЛО Філіпова
Чернівці: Медичний університет, 2013
162013
Жовчний перитоніт: патофізіологія і лікування
МЮ Нечитайло, ВВ Білоокий, ЮЄ Роговий
Чернівці: БДМУ, 2011
132011
Роль альтернативних методів навчання при викладанні теоретичних та клінічних медичних дисциплін
ЮЄ Роговий, АВ Бочаров, РМ Кобилянська
Медична освіта, 2003
132003
Сучаснi методики експериментальних та клiнiчних дослiджень центральної науково-дослiдної лабо-раторiї Буковинської державної медичної академiї та iн
ВМ Магаляс, АО Мiх, ЮЕ Роговий
122001
Роль фактора некрозу пухлин-альфа в патогенезі тубуло-інтерстиційного синдрому за хронічного нефриту Мазугі
МВ Дікал, ЮЄ Роговий
Вісник наукових досліджень, 2007
112007
Patofiziolohiia hepatorenalnoho syndromu na poliurychnii stadii sulemovoi nefropatii.[Pathophysiology of hepatorenal syndrome at the polyuric stage of sublimate nephropathy]
YY Rohovyi, OV Zlotar, LO Filipova
Chernivtsi: Medychnyi universytet.[in Ukrainian], 2012
102012
Патофізіологія нирок за розвитку гарячки
ЛОФ Ю.Є.Роговий, Т.Г.Копчук
Чернівці: Медичний університет, 2015
82015
Окисномодифіковані білки у нирках та печінці при інтоксикації 2, 4-динітрофенолом та дії мелатоніну в експерименті
YY Rohovyy, VV Belyavsʹkyy, MV Dikal
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 10 (3), 18-21, 2011
82011
Патофізіологічний аналіз розвитку гарячки при уведенні пірогеналу в дозах 10, 25, 50 мкг/кг
Т Копчук, Ю Роговий
Буковинський медичний вісник 14 (1 (53)), 121-123, 2010
82010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20