Святослав Іщенко
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моделювання економічної динаміки з урахуванням ринку землі сільськогосподарського призначення: монографія
ВС Григорків, ЛМ Буяк, СВ Іщенко
Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015
62015
Динамічна модель економіки з урахуванням ринку землі
ВС Григорків, ЛМ Буяк, СВ Іщенко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
62011
Моделювання ринку землі сільськогосподарського призначення
СВ Іщенко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2011
42011
Моделювання економіки з урахуванням економічної структури суспільства та ринку землі
СВ Іщенко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2011
42011
Economic growth and Beta-convergence between EU and Ukraine
A VErSTIAK, O VErSTIAK, S IShChENKO, S Ziukov
Intellectual Economics 8 (1), 128-139, 2014
32014
Special aspects of Enterprise Resource Planning solutions in Ukraine
V Grygorkiv, A Verstiak, M Grygorkiv, S Ishchenko
Proceedings of International Conference on Application of Information and …, 2014
22014
Передумови та тенденції розвитку процесів консолідації у банківській сфері
ОД Вовчак, ВІ Рудевська
Науковий вісник НЛТУ України 22 (10), 2012
22012
Господарські ризики діяльності підприемств
СВ Іщенко
Наукові праці південного філіалу Національного університету біоресурсів і …, 2012
12012
Іщенко СВ, Писаренко НЮ ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦ.
СВ Іщенко, НЮ Писаренко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2020
2020
Іщенко СВ, Писаренко НЮ ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЕКОНОМІКИ.
СВ Іщенко, НЮ Писаренко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2020
2020
Розробка механізмів ефективного управління сталими ланцюгами постачань виробничого підприємства
АВ Верстяк, СВ Іщенко, ОМ Верстяк
Актуальні проблеми економіки, 84-94, 2017
2017
Моделювання фінансово-економічних процесів функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення
СВ Іщенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
2016
HYSTERESIS PHENOMENON IN THE ECONOMY OF UKRAINE
V GRYGORKIV, M GRYGORKIV, S ISHCHENKO, A Verstiak
PRACTICE AND RESEARCH IN PRIVATE AND PUBLIC SECTOR–, 29, 2015
2015
Моделювання фінансових потоків власників землі сільськогосподарського призначення з урахуванням впливу податків
ВС Григорків, СВ Іщенко
Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка, 175-182, 2015
2015
МОДЕЛЮВАННЯ ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
В Григорків, С Іщенко
ББК 65.046 (4 Укр) Р 31, 2014
2014
Economy Modeling with Formation of Agricultural Land Market. Part II
VS Grygorkiv, SV Ishchenko, MV Grygorkiv
Journal of Automation and Information Sciences 46 (12), 2014
2014
Динамічна модель економіки з урахуванням трансакційних витрат на ринку землі
ВС Григорків, СВ Іщенко
Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка, 308-315, 2013
2013
Модель ринку землі сільськогосподарського призначення з урахуванням економічної активності її власників
СВ Іщенко
Збірник наукових праць [Буковинського університету]. Економічні науки, 192-202, 2013
2013
Моделювання прибутковості земельних ділянок
СВ Іщенко
Чернівецький національний університет, 2012
2012
Проблематика становлення ринку землі в Україні
СВ Іщенко
Брама-Україна, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20