Людмила П`янківська, Liudmyla Piankivska, Людмила Пянковская
Людмила П`янківська, Liudmyla Piankivska, Людмила Пянковская
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education,State Research Institute of the Ministry
Verified email at nmapo.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Основные направления психопрофилактики синдрома «эмоционального выгорания» у сотрудников органов внутренних дел
ЛВ Пянковская
Психология в России и за рубежом: материалы II междунар. науч. конф. (г …, 2013
92013
Моніторинг соціально-гуманітарних компетенцій лікаря у підготовці професійних медичних кадрів
ВВ Краснов, ОВ Уваркіна, ЛВ П`янківська, ОІ Костюк, ТБ Кодлубовська, ...
32017
Психологічне здоров’я та «емоційне вигорання» у працівників ОВС
ЛВ П`янківська
Актуальні проблеми юридичної психології : тези доп. наук.-практ. конф., 2014
32014
Servicemen in the Phantom Pain «Captivity»: Associative-Narrative Analysis of the Problem. Военнослужащий в «плену» фантомной боли: ассоциативно-нарративный анализ проблемы.
VI Khmiliar, О. F., Krasnov, V. V., Piankivska, L. V., Handzilevska, H. B ...
Psychiatry, psychotherapy and clinical psychology 11 (№ 3), Р. 632–744, 2020
2*2020
Аналіз сучасних поглядів на емоційну сферу особистості
ЛВ П`янківська
Problèmes et perspectives d'introduction de la recherche scientifique …, 2019
22019
Взаємозв`язок «емоційного вигорання» з ціннісно-смисловою сферою військовослужбовців
ЛВ П`янківська
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2017
22017
Чинники синдрому “емоційного вигорання” у курсантів спеціалізованих вищих навчальних закладів МВС України
ЛВ П`янківська
Технології розвитку інтелекту : електрон. наук. фахове вид. / Лаб. нових …, 2017
22017
Чинники прояву синдрому «емоційного вигоряння» у курсантів спеціалізованих вищих навчальних закладів МВС України.
ЛВ П`янківська
Тенденції розвитку психології та педагогіки: Матеріали міжнародної науково …, 2016
22016
Вивчення ступеня вираженості синдрому "емоційного вигоряння" у працівників МНС
ЛВ П’янківська
Вісник Київського міжнародного університету. Серія. Психологічні науки, С …, 2006
22006
Програма психологічної профілактики синдрому “емоційного вигорання” у курсантів : методичні рекомендації для психологів, що працюють з курсантами закладів вищої освіти зі …
ЛВ П’янківська
К.: “КОМПРИНТ”, 2018
12018
Життєстійкість – основа психічного здоровʼя курсанта
ЛВ П`янківська
Іншомовна підготовка працівників ОВС та фахівців із права: ІV Всеукраїнської …, 2017
12017
Історико-етимологічний аспект поняття синдрому “емоційного вигоряння”
ЛВ П`янківська
Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2015
12015
Метод саморегуляції «ключ» у профілактиці синдрому «емоційного вигорання» у працівників ОВС.
ЛВ П`янківська
Юридична психологія в Україні: здобутки та перспективи: наук.-практ.конф …, 2015
12015
Погляди на "синдром "емоційного вигоряння” через призму філософії "вогню”
ЛВ П`янківська
Вісник Національного університету оборони України., С. 274–277, 2014
12014
Стресостійкість у професійній діяльності поліцейського
ЛВ П'янківська
Соціально-психологічне забезпечення діяльності сил безпеки та оборони …, 2021
2021
РОЛЬ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО
ЛВ П'янківська
The 10th International scientific and practical conference “Fundamental and …, 2021
2021
Гендерні психофізіологічні особливості жінок правоохоронних органів
ЛВ П'янківська
Донецький юридичний інститут МВС України: освітні традиції, перевірені часом …, 2021
2021
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО НА ЙОГО ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ЛВ П'янківська
Актуальні питання психологічного забезпечення діяльності Національної …, 2021
2021
Професійна ідентичність як критерій розвитку особистості професіонала
ЛВ П'янківська
Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and …, 2021
2021
Локус контролю особистості поліцейського як важливий аспект професіоналізму
ЛВ П'янківська
Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного …, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20