Усинський Руслан Станіславович - Usynskyi Ruslan
Усинський Руслан Станіславович - Usynskyi Ruslan
старший викладач кафедри патофізіології, ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського
Verified email at tdmu.edu.ua
TitleCited byYear
Аналіз ефективності інсуфляції кисню, субстанції “кд-234” і реамберину на процеси вільнорадикального окиснення при гострому респіраторному дистрес-синдромі в щурів
MI Marushchak, SO Savchuk, UP Gevko, RS Usinsky
Medical and Clinical Chemistry, 2017
2017
USAGE OF NEW INFORMATION TECHNOLOGIES FOR AUTOMATIZATION OF ACETYLCHOLINE CONTENT MEASURING BY BIOLOGICAL METHOD
ВЄ Пелих, РС Усинський
Ternopil State Medical University, 2015
2015
USAGE OF NEW INFORMATION TECHNOLOGIES FOR AUTOMATIZATION OF ACETYLCHOLINE CONTENT MEASURING BY BIOLOGICAL METHOD
РС Усинський, ВЄ Пелих
Medical Informatics and Engineering, 2015
2015
Порушення нервово-медіаторних процесів та вегетативного балансу у регуляції серця щурів з різною стійкістю до гіпоксії на етапах розвитку дифузного ішемічно-некротичного…
ГС Сатурська, ЮІ Бондаренко, РС Усинський
Вісник проблем біології і медицини, 192-196, 2015
2015
Особливості показників цитокінового статусу сироватки крові білих щурів з експериментальною дилатаційною кардіоміопатією
НЯ Потіха, ВЄ Пелих, РС Усинський
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 260-260, 2014
2014
Функціональний стан автономної нервової системи у здорових осіб з різним співвідношенням жирової та м’язової тканин
ВП Фекета, ОЮ Райко, КБ Ківежді, ЮМ Савка, ГБ Цяпець, СВ Цяпець
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 287-288, 2013
2013
ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ АЦЕТИЛХОЛІНУ БІОЛОГІЧНИМ МЕТОДОМ
VY Pelykh, RS Usynskyi
Medical Informatics and Engineering, 2012
2012
Метаболізм ацетилхоліну в пошкодженому адреналіном міокарді самців і самок щурів за застосування блокатора АТФ-чутливих калієвих каналів глібенкламіду та блокатора кальцієвих…
МР Хара, РС Усинський
Медична хімія, 25-29, 2012
2012
Порівняльна характеристика інтенсивності реакції блукаючого нерва на електричну стимуляцію в умовах блокади АТФ-чутливих калієвих та кальцієвих каналів у щурів різної статі
МР Хара, РС Усинський
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 221-221, 2012
2012
Зміна вмісту ацетилхоліну в серці щурів різної статі в умовах блокади АТФ-чутливих калієвих каналів глібенкламідом
МР Хара, РС Усинський
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 202-203, 2012
2012
Використання новітніх інформаційних технологій для автоматизації визначення вмісту ацетилхоліну біологічним методом
ВЄ Пелих, РС Усинський
2012
Порівняльний аналіз реакції холінорецепторів міокарда щурів різної статі при некротичному пошкодженні на тлі блокади АТФ-чутливих калієвих каналів.
МР Хара, РС Усинський
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної…, 2011
2011
Особливості кардіоінтервалограм щурів різної статі при адреналіновому пошкодженні міокарда на тлі верапамілу
МР Хара, РС Усинський
Вісник наукових досліджень, 102-104, 2011
2011
СТАТЕВІ ВІДМІННОСТІ АВТОНОМНО РЕГУЛЯЦІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ В УМОВАХ БЛОКАДИ АТФ-ЧУТЛИВИХ К-КАНАЛІВ ГЛІБЕНКЛАМІДОМ
2011
Активність процесів ліпопероксидації та антиоксидантного захисту міокарда тварин різної статі при введенні адреналіну на тлі даларгіну
МР Хара, ГС Сатурська, МІ Козій, РМ Бурик
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 154-154, 2010
2010
Холінергічні реакції серця, їх статева диференціація, роль у механізмах пошкодження міокарда
МР Хара, ГС Сатурська, РС Усинський
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 20-25, 2010
2010
Вплив блокатора калієвих каналів глібенкламіду на холінергічну регуляцію серця щурів
МР Хара, РМ Усинський
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 146-147, 2009
2009
Спосіб зменшення смертності тварин при моделюванні адреналінового пошкодження міокарда
МР Хара, РC Усинський, ВЄ Пелих, ЮА Свередюк
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 147-148, 2009
2009
НАЦІОНАЛЬНЕ МОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ПРИ ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК ФАХІВЦЯ
ОО Кулянда, ЮІ Бондаренко, КЄ Юріїв, ОВ Денефіль, СМ Чарнош, ...
УКРАЇНСЬКА ПРОФЕСІЙНА МОВА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ, 30, 0
ОСОБЛИВОСТІ РЕАКЦІЇ ХОЛІНОРЕЦЕПТОРІВ ЩУРІВ РІЗНОЇ СТАТІ ПРИ АДРЕНАЛІНОВОМУ ПОШКОДЖЕННІ МІОКАРДА НА ТЛІ ВЕРАПАМІЛУ
МР Хара, РС Усинський, ГС Сатурська
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20