Підписатись
Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: педагогіка
Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: педагогіка
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах.
ІМ Мельничук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
2332011
Про деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі та педагогічному університеті
М Жалдак
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2005
1832005
Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури у 80-х роках ХХ століття
О Семеног
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2005
1502005
Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів
НВ Рашевська
1362011
Організація самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною компетентністю в аудіюванні
ІП Задорожна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
1242013
Соціально-педагогічна діяльність сучасних громадських молодіжних об’єднань як фактор морального розвитку особистості
Ю Поліщук
Ю. Поліщук. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного …, 2003
1182003
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності в процесі вивчення курсів “педагогічні технології навчання” та …
Г Генсерук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
1072007
Формування ціннісного ставлення до здоров'я в учнів професійно-технічних навчальних закладів
ОО Єжова
МакДен, 2011
842011
Использование информационно-коммуникационных технологий для повышения качества обучения
НР Чепыжова
Среднее профессиональное образование, 13-15, 2010
842010
Методологічні та теоретичні основи формування цілісності знань школярів про живу природу
АВ Степанюк
Тернопільський державний педагогічний інститут ім. В. Гнатюка.–Тернопіль 474, 3, 1999
791999
Якість початкової освіти: сутність і чинники впливу
О Савченко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2009
732009
Мультимедійні технології у процесі викладання дисципліни «Іноземна мова» у технічних вищих навчальних закладах
ГА Чередніченко, ЛЮ Шапран, ЛІ Куниця
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2011
622011
Навчально-інформаційне середовище як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів старшої школи у процесі навчання інформатики
СО Лещук
522006
Формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів
ОВ Кареліна
Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2005
492005
Використання соціальних сервісів Web 2. 0 в галузі вузівської та післявузівської педагогічної освіти з інформатики
Н Балик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2008
432008
Индивидуализация обучения в контексте идей концепции новой украинской школы
Г Терещук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
412017
Компетентнісний підхід до формування змісту професійної підготовки майбутніх бакалаврів технічного профілю (на прикладі спеціальності «Інженерне матеріалознавство»)
ВВ Ягупов, НМ Півень
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2009
362009
Інформаційна культура студентів в контексті модернізації педагогічної освіти
О Карабін
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2005
342005
Розвиток культури міжнаціонального спілкування у студентському колективі
Т Атрощенко
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 1999
341999
Зміст і методика вивчення шкільного курсу інформатики на основі вільно поширюваної операційної системи LINUX
ВЮ Габрусєв
332003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20