Князевич Анна Олександрівна (ua), Kniazevych Anna (en), Kniaziewicz Anna (pl), Князевич Анна (bg,ru)
Князевич Анна Олександрівна (ua), Kniazevych Anna (en), Kniaziewicz Anna (pl), Князевич Анна (bg,ru)
доктор економічних наук, професор, Міжнародний економіко-гуманітарний університет
Verified email at dkm.rv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Контролінг : навчальний посібник
ІГ Брітченко, АО Князевич
"Волинські обереги", 2015
60*2015
Механізми управління інноваційним розвитком : монографія
АО Князевич, ОВ Крайчук
Рівне : РДГУ, 2011
482011
Кластерний підхід до створення інноваційної інфраструктури країни
АО Князевич, ІГ Брітченко
Науковий вісник Мукачівського державного університету, 24-28, 2015
322015
Формирование и функционирование инновационной инфраструктуры Украины : монография.
А Князевич
Волинські обереги, 2016
252016
Сутність та специфіка формування соціально-орієнтованої інноваційної інфраструктури країни
АО Князевич, ІГ Брітченко
Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління 2013 (Вип. 3 …, 2013
242013
Модернизация инновационной инфраструктуры Украины в процессе конвергенции с ЕС
И Бритченко, А Князевич
Sustainable development (Устойчивое развитие), 4-10, 2015
232015
Организационно-правовые основы регулирования деятельности субъектов инновационной инфраструктуры Украины
А Князевич, И Бритченко
Новая экономика.–Минск (Беларусь).–№ 1 (63).–2014.–С. 137–142., 2014
232014
Інноваційний лаг і його роль в інноваційному процесі
АО Князевич
Актуальні проблеми економіки, С. 26—30, 2010
202010
Глобальний інноваційний індекс - оцінка інноваційного потенціалу України
А Князевич
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 142-148, 2013
182013
Innovation infrastructure of Ukraine: assessment of the effectiveness of the action and ways of improvement
A Kniazevych, V Kyrylenko, L Golovkova
Baltic Journal of Economic Studies, 208-218, 2018
172018
Ринок інновацій у складі інноваційної інфраструктури країни
АО Князевич
Маркетинг і менеджмент інновацій, 129-139, 2015
122015
Управління стадіями життєвого циклу підприємств
АО Князевич
Науковий вісник Ужгородського національного уні-верситету, С. 140–143, 2012
122012
Управління інфраструктурним забезпеченням інноваційного розвитку економіки : моногр.
АО Князевич
Рівне: Волинські обереги, 2018
82018
Софтизація і сервізація інноваційної інфраструктури країни
АО Князевич
Економіка та держава, 23-27, 2014
72014
The bases of functioning and development of innovative infrastructure of Ukraine
I Britchenko, A Kniazevych
Списание «Икономически изследвания». - Институт за икономически изследвания …, 2015
62015
Механізм функціонування складових елементів інноваційної інфраструктури
АО Князевич
Економіка. Фінанси. Право, 9-13, 2013
62013
Математическое моделирование минимизации дефицитности финансового обеспечения деятельности субъектов инновационной инфраструктуры
АА Князевич, АВ Крайчук
Економіка і держава, 40-43, 2016
42016
Складові ринку інновацій
ІГ Брітченко, АО Князевич
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інвестиційно …, 2015
42015
Складові ринку інновацій
ІГ Брітченко, АО Князевич
Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових …, 2015
42015
Інноваційна інфраструктура України: міжнародна оцінка та тенденції розвитку
АО Князевич
Економіка та держава, 9-12, 2013
42013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20