Подписаться
Lydmila Syerova
Lydmila Syerova
State University of Trade and Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене knute.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
АА Мазаракі, ВВ Юхименко, ЛП Сєрова, ОП Гребельник
К.:„Знання, 2003
202003
Управління експортним потенціалом підприємства
ЛП Сєрова
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002
132002
Financial and legal regulation of blockchane technology: status and prospects of cryptovolute use
В Тіпанов, О Драчов, С Ткаленко, Т Мірзодаєва, Л Сєрова
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (37), 72-83, 2021
52021
Dynamic Modeling in Making Scientifically Grounded Business Decisions
TK Dubinyuk, K Ladychenko, L Syerova, M Kuchma, SGL Demenina
Estudios de economía aplicada 39 (9), 33, 2021
32021
ДЕТЕРМІНАНТИ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 0
Ю ОЛЕЙНІКОВ, Л СЄРОВА
22018
Особливості експорту готової продукції підприємствами харчової промисловості України
Т Мірзодаєва, Л Сєрова, С Нечипорук
Економіка природокористування і охорони довкілля, 50-56, 2017
22017
Sequential analysis of variants as a new method of dynamic modeling in making scientifically grounded business decisions
T Kalna-Dubinyuk, KI Ladychenko, LP Syerova, M Kuchma, ...
Advances in Decision Sciences 27 (1), 1-22, 2023
12023
Девальвація гривні у системі регулювання зовнішньої торгівлі
Y OLEINIKOV, L SEROVA
Foreign· trade:· economics,· finance,· law 104 (3), 102-115, 2019
12019
MODERN TRANSFORMATIONS IN ECONOMICS AND MANAGEMENT
O Lehoshyna, Y Kovalenko, I Rossomakha, I Vats, N Kuznietsova, A Bilko, ...
2022
KEY ELEMENTS OF THE EU ANTI-CORRUPTION POLICY
T Melnyk, L Syerova
Publishing House “Baltija Publishing”, 2022
2022
Інституційні складові бренд-орієнтованої економіки
Y OLEINIKOV, L SYEROVA
Foreign· trade:· economics,· finance,· law 116 (3), 23-35, 2021
2021
ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНИХ ВИРОБНИЦТВ
ЛП Сєрова
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, 86, 2021
2021
ECONOMIC DEVELOPMENT: GLOBAL TRENDS AND NATIONAL PECULIARITIES
MD Baldzhy, VA Оdnolko, OI Bondar, OV Butrym, TP Galushkina, ...
2020
CURRENT TRENDS IN UKRAINE’S COOPERATION WITH INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
YM Tunitska, LP Syerova, KI Ladychenko
Publishing House “Baltija Publishing”, 2020
2020
ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Ю Олейніков, Л Сєрова
Семигіна ТВ (Україна)-доктор політичних наук, доцент, проректор з наукової …, 2019
2019
Чинники розвитку свiтовоi економіки у 2019-2020 роках
СЛП ОЛЕЙНIКОВ Ю. О.
Мiжнародне весняна школа та Мiжнародне науково- практичная конференция …, 2019
2019
Шляхи забезпечення сталого розвитку фiнансовоi стабiльностi банкiвського сектору в контекстiсталого розвитку
СЛП ОЛЕЙНIКОВ Ю. О.
Мiжнародне науково- практичная конференция "Фiнансовий сектор Европейского …, 2019
2019
Чутливiсть зовнiшньоi торгiвлi Украiни до коливань валютного курсу гривнi
СЛП ОЛЕЙНIКОВ Ю. О.
Зовнiшня торгiвля, 2019
2019
ТЕОРЕТИЧНА АРГУМЕНТАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЛІТИКИ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ ЗА УМОВ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
ТВ Мірзодаєва, ЛП Сєрова
International relations, part “Economic sciences”, 2018
2018
Економічні санкції в арсеналі методів торговельно-економічних воєн
К Сєрова
Економіка, фінанси, право, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20