Куценко Ольга; О.Куценко; Olga Kutsenko; Olha Kutsenko
Куценко Ольга; О.Куценко; Olga Kutsenko; Olha Kutsenko
Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Taras Shevchenko National University of
Підтверджена електронна адреса в knu.ua
НазваПосиланняРік
Общество неравных. Классовый анализ неравенств в современном обществе
ОД Куценко
Харків: Вид. центр ХНУ ім. ВН Каразіна, 2000
432000
Общество неравных
ОД Куценко
Х.: Вид. Центр ХНУ им. В. Каразина, 2000
392000
Суспільство нерівних. Класовий аналіз нерівностей в сучасному суспільстві: Спроби західної соціології
ОД Куценко
Харків: Вид. центр Харк. ун-ту 316, 2000
322000
Політичні ризики в сучасній Україні: виклики й відповіді
М Михальченко
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2007
26*2007
Спеціальні та галузеві соціології: навч. посіб.
ВЄ Пилипенко, ОІ Вишняк, ОД Куценко
К.: Каравела 304, 2003
242003
Сохраняют ли значение классовые основания политического участия?
О Куценко
Социология: теория, методы, маркетинг, 2006
192006
Расходящиеся общества: особенности системной трансформации в России и Украине
ОД Куценко
Мир России. Социология. Этнология 15 (3), 2006
192006
Зигзаги демократизации политического режима в Украине
О Куценко
Социология: теория, методы, маркетинг, 2005
192005
Фазы и пути системных трансформаций: подобия и различия в бывших странах государственного социализма
O Kutsenko
Посткоммунистические трансформации: векторы, измерения, содержание, 11-82, 2004
19*2004
Деятельностная перспектива в понимании общества: попытка деятельностно-структурного синтеза
О Куценко
Социология: теория, методы, маркетинг, 2001
182001
Украина в трансформационных процессах: Quo vadis?
O Kutsenko
Социология: теория, методы, маркетинг, 18-32, 2007
16*2007
Тенденции формирования и структура региональной элиты на Украине
О Куценко
Этнические и региональные конфликты в Евразии: сб. науч. работ/общ. ред.: А …, 1997
151997
Соціальні класи і політична мобілізація (порівняльний аналіз європейських країн крізь призму трьох типів класових розколів)
О Куценко
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3-27, 2012
122012
О некоторых социоструктурных последствиях институциональных изменений в украинском обществе
О Куценко
Социология: теория, методы, маркетинг, 2000
122000
Fluorescence study of lipid bilayer interactions of Eu (III) coordination complexes
OK Kutsenko, VM Trusova, GP Gorbenko, T Deligeorgiev, A Vasilev, ...
Journal of fluorescence 21 (4), 1689-1695, 2011
112011
Чи зберігають значення класові підстави політичної участі
О Куценко
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 92-115, 2006
112006
До соцієтальної інтеграції чи до розвитку «паралельних суспільств»?(Порівняльне дослідження міжетнічних взаємодій)
О Куценко
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 140-165, 2008
102008
Monitoring of Events in the Interethnic Intas Project
O Kutsenko
Abteilung Soziologie. Helt 57, 16-23, 2007
102007
Статус культурных неравенств в современной социологии
O Kutsenko
Новые социальные неравенстваю Под ред. С. Макеева, 43-72, 2006
10*2006
Изменение социально-класовой структуры общества в условиях его трансформации
ЕА Якуба, ЛМ Хижняк, ОД Куценко, МА Безносов, ИА Евдокимова
Харьков: Основа, 1997
101997
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20