Подписаться
Cергій Іванович Дубінін, Сергей Иванович Дубинин; Sergey Dubinin
Cергій Іванович Дубінін, Сергей Иванович Дубинин; Sergey Dubinin
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
Подтвержден адрес электронной почты в домене nupp.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Морфо-функціональна характеристика печінки, жовчного міхура та магістральних жовчовивідних проток у собак при експериментальному гострому холециститі в динаміці
СІ Дубінін
Вісник морфології. Вінниця, 46-47, 1998
141998
Медична біологія, анатомія, фізіологія та патологія людини
ЯІ Федонюк, СІ Дубінін
Вінниця, НОВА КНИГА, 2010
102010
Mezhmikrobnye vzaimodeistviia oralnogo biotopa
SI Dubinin, AV Zaitsev, AV Vatsenko
Georgian medical news 299, 131-137, 2020
92020
Формування професійної компетентності майбутніх лікарів при вивченні дисципліни «Медична біологія»
СІ Дубінін, АВ Ваценко, ВО Пілюгін, НО Передерій, ОБ Рябушко, ...
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2016
62016
The use of innovative technologies as a guarantee of improving the efficiency and quality of education in higher education
SI Dubinin, AV Vatsenko, VO Pilyugin, NA Ulanovska-Tsyba, ...
Medical education 4, 12-4, 2016
52016
Гранулемы в стенке желчного пузыря взрослого человека
СИ Дубинин, НА Улановская-Цыба, НА Волобуев, СІ Дубінін, ...
Вищий державний навчальний заклад України" Українська медична стоматологічна …, 2007
52007
Vikovi zminy zhovchnoho mikhura liudyny [Age-related changes in the human gallbladder]
SI Dubinin, NA Ulanovska-Tsyba
Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia [Clinical anatomy and operative …, 2006
52006
Вікові зміни жовчного міхура людини
СІ Дубінін
Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 28-29, 2006
52006
Хірургічні аспекти гепатобіліарної системи
СІ Дубінін
Український медичний альманах. Луганськ, 73-74, 1998
51998
Застосування інноваційних технологій як запорука підвищення ефективності та якості навчання у вищій школі
СІ Дубінін, АВ Ваценко, ВО Пілюгін, НА Улановська-Циба, ...
Медична освіта, 12-14, 2016
42016
Деякі сучасні проблеми навчання студентів-іноземців у мультикультурному просторі
СІ Дубінін, ВО Пілюгін, АВ Ваценко, НА Улановська-Циба, ОБ Рябушко, ...
Мир медицины и биологии 9 (2-1 (37)), 056-058, 2013
42013
Тестовий контроль студентів як складова частина навчання в умовах кредитно-модульної системи при вивченні дисципліни медична біологія
НА Улановська-Циба, СІ Дубінін, АВ Ваценко
Вісник проблем біології і медицини, 132-134, 2011
42011
Морфофункціональний стан печінки, жовчного міхура та магістральних жовчовивідних проток при експериментальному гострому холециститі у собак
СІ Дубінін
Вестн. проблем биологии и медицины. Полтава-Харьков, 76-84, 1997
41997
Primordial forms of peyer’s patches developed in albino rats’ small intestine after administration of broad-spectrum antibiotic
VH Hryn, YP Kostylenko, SI Dubinin, VP Bilash
Тбилисский государственній медицинский университет, Агентство медицинской …, 2020
32020
Морфо-функціональний стан гепато-біліарної системи в умовах експерементального гострого холециститу
СІ Дубінін, НА Улановська-Циба, НО Передерій, ОБ Рябушко
Полтава: ТОВ НВП" Укрпромторгсервіс", 2013
32013
Популяційно-видовий, біогеоценотичний та біосферний рівні організації життя (модуль 3)
РП Піскун
Вінниця: Нова Книга, 2011
32011
Антигельмінтні властивості лікарських рослин
SI Dubinin, OV Klepets, OB Riabushko, AV Vatsenko, ...
Клінічна та експериментальна патологія 19 (3), 2020
22020
Межмикробные взаимодействия орального биотопа
СИ Дубинин, АВ Зайцев, АВ Ваценко, НА Улановская-Цыба, ...
Georgian Medical News, 2020
22020
Использование стоматологических показателей в биологии
АВ Зайцев, НА Передерий, АВ Ваценко, НА Улановская-Цыба, ...
Czasopismo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 2018
22018
Вирішення деяких проблем інтеграціїї навчання при викладанні медичної біології
СІ Дубінін, АВ Ваценко, НА Улановська-Циба, НО Передерій
Вищий державний навчальний заклад України" Українська медична стоматологічна …, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20