Cергій Іванович Дубінін, Сергей Иванович Дубинин, Sergey Dubinin
Cергій Іванович Дубінін, Сергей Иванович Дубинин, Sergey Dubinin
Українська медична стоматологічна академія, Ukrainian Medical Stomatological Academy, Украинская
Підтверджена електронна адреса в umsa.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Медична біологія: підручник
ВП Пішак, ЮІ Бажора, ШБ Брагін, ЗД Воробець, СІ Дубінін, ГФ Жегунов, ...
Нова книга, 2017
142017
Морфо-функціональна характеристика печінки, жовчного міхура та магістральних жовчовивідних проток у собак при експериментальному гострому холециститі в динаміці
СІ Дубінін
Вісник морфології. Вінниця, 46-47, 1998
141998
Вікові зміни жовчного міхура людини
СІ Дубінін
Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 28-29, 2006
52006
Хірургічні аспекти гепатобіліарної системи
СІ Дубінін
Український медичний альманах. Луганськ, 73-74, 1998
51998
Деякі сучасні проблеми навчання студентів-іноземців у мультикультурному просторі
СІ Дубінін, ВО Пілюгін, АВ Ваценко, НА Улановська-Циба, ОБ Рябушко, ...
Мир медицины и биологии 9 (2-1 (37)), 2013
42013
Тестовий контроль студентів як складова частина навчання в умовах кредитно-модульної системи при вивченні дисципліни медична біологія
НА Улановська-Циба, СІ Дубінін, АВ Ваценко
Вісник проблем біології і медицини, 132-134, 2011
42011
Гранулемы в стенке желчного пузыря взрослого человека
СИ Дубинин, НА Улановская-Цыба, НА Волобуев, СІ Дубінін, ...
Вищий державний навчальний заклад України" Українська медична стоматологічна …, 2007
42007
Морфофункціональний стан печінки, жовчного міхура та магістральних жовчовивідних проток при експериментальному гострому холециститі у собак
СІ Дубінін
Вестн. проблем биологии и медицины. Полтава-Харьков, 76-84, 1997
41997
Морфо-функціональний стан гепато-біліарної системи в умовах експерементального гострого холециститу
СІ Дубінін, НА Улановська-Циба, НО Передерій, ОБ Рябушко
Полтава: ТОВ НВП" Укрпромторгсервіс", 2013
32013
Популяційно-видовий, біогеоценотичний та біосферний рівні організації життя (модуль 3)
РП Піскун
Вінниця: Нова Книга, 2011
32011
Формування професійної компетентності майбутніх лікарів при вивченні дисципліни «Медична біологія»
СІ Дубінін, АВ Ваценко, ВО Пілюгін, НО Передерій, ОБ Рябушко, ...
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2016
22016
Вирішення деяких проблем інтеграціїї навчання при викладанні медичної біології
СІ Дубінін, АВ Ваценко, НА Улановська-Циба, НО Передерій
Вищий державний навчальний заклад України" Українська медична стоматологічна …, 2015
22015
Застосування інноваційних технологій як запорука підвищення ефективності та якості навчання у вищій школі
СІ Дубінін, АВ Ваценко, ВО Пілюгін, НА Улановська-Циба, ...
Медична освіта, 12-14, 2016
12016
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів-необхідна умова ефективного навчання
СІ Дубінін, АВ Ваценко, ВО Пілюгін, ОБ Рябушко, НА Улановська, ...
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2011
12011
INTERMICROBIAL INTERACTIONS OF THE ORAL BIOTOPE
S Dubinin, A Zaitsev, A Vatsenko, N Ulanovskaya-Tsyba, N Perederii
Georgian medical news, 131-137, 2020
2020
Антигельмінтні властивості лікарських рослин
СІ Дубінін, ОВ Клепець, ОБ Рябушко, АВ Ваценко, ...
2020
АНТИГЕЛЬМІНТНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН
SI Dubinin, OV Klepets, OB Riabushko, AV Vatsenko, ...
Клінічна та експериментальна патологія 19 (3), 2020
2020
Аналіз морфо-функціонального стану будови стінки жовчного міхура людини в період від народження до 20 років
СІ Дубінін, НА Улановська-Циба, НО Передерій, ОБ Рябушко, ...
Харківський національний медичний університет, 2020
2020
Межмикробные взаимодействия орального биотопа
СИ Дубинин, АВ Зайцев, АВ Ваценко, НА Улановская-Цыба, ...
Georgian Medical News, 2020
2020
Порівняльно-анатомічна характеристика будови жовчного міхура людини і тварин
СІ Дубінін, НА Улановська-Циба, ОБ Рябушко, НО Передерій, ...
Тернопільський національний медичний університет ім. Я. Горбачевського, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20