Підписатись
Іван Залеський
Іван Залеський
доцент кафедри інженерної геології та гідрогеології Національного університету водного господарства
Підтверджена електронна адреса в nuwm.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Екологія людини
ІІ Залеський, МО Клименко
Підручник. Київ. Видавничий центр «Академія, 2005
1322005
Техноекологія: навч. посіб
МО Клименко, ІІ Заленський
К.: ВЦ «Академія, 149-153, 2011
1252011
Вірогідність впливу розробки Хотиславського родовища крейди на заповідні екосистеми Волині
ФВ Зузук, ВГ Мельничук, ІІ Залеський
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012
132012
Техноекологія: підручник
МО Клименко, ІІ Залеський
Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2017
102017
Збалансоване використання водних ресурсів: навчальний посібник
МО Клименко, ІІ Залеський
Рівне: НУВГП, 2016
82016
Рівне: природа, господарство та екологічні проблеми. Монографія
ЯО Мольчак, МО Клименко, ВО Фесюк, ІІ Залеський
Рівне: НУВГП, 2008
82008
Шацьке поозер’я
ІІ Залеський, ФВ Зузук, ВГ Мельничук, ВВ Матеюк, ГІ Бровко
Геологічна будова та гідрогеологічні умови. Луцьк: Східноєвропейський …, 2014
72014
ПРОМИСЛОВА ЕКОЛОГІ
ВЛ Филипчук, МО Клименко, КК Ткачук, СБ Проценко, ВМ Радовенчик, ...
72013
Плейстоценові зледеніння Волинського Полісся
АБ Богуцький, ІІ Залеський
Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра: зб. наук. пр.–Луцьк: Надстир’я …, 1998
71998
Антропогенна трансформація рельєфу в межах Волинської та Рівненської областей
ФВ Зузук, ІІ Залеський
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013
62013
Озерні плеса Стохід-Стирського межиріччя
ФВ Зузук, І Залеський, М Михальчук
Озера та штучні водойми України: сучасний стан й антропогенні зміни …, 0
6
Організація транскордонної гідрорежимної мережі в районі Хотиславського кар’єру
ІІ Залеський, ОО Дятел
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2014
52014
Вік еолових форм у районі смт Маневичі
І Залеський
Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 8-13, 2008
52008
Динаміка ерозійних екзогенно-геологічних процесів і басейні р. Стир
ІІ Залеський, ГІ Бровко
Природа Західного Полісся та прилеглих територій.–Вип 6, 3-9, 0
5
Шацький національний природний парк: минулє, сьогодення, майбутнє
ФВ Зузук, ІІ Залеський, КБ Сухомлін, ПТ Ященко, ПВ Юрчук
Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць, 8-18, 2014
42014
Еволюція природи Шацького поозер’я в антропогені
ІІ Залеський
Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 65-68, 2007
42007
Еколого-економічна депресивність Західного Полісся
ІІ Залеський
Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. пр.–Луцьк: РВВ …, 2006
42006
До проблеми плейстоценових зледенінь Волинського Полісся
АБ Богуцький, ІІ Залеський
Гляціал і перигляціал Волинського Полісся. Львів, 83-86, 2005
42005
Просторовий розподіл якісних характеристик вмісту важких металів у донних відкладах річки Устя
МО Клименко, ІІ Залеський, ОО Бєдункова
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2016
32016
Екогеохімічний стан донних відкладів р. Устя
МО Клименко, ІІ Залеський
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 187-191, 2010
32010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20