Євгенія Колесник
Євгенія Колесник
СумДПУ ім. А.С. Макаренка, фізико-математичний факультет, кафедра математики
Підтверджена електронна адреса в fizmatsspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Один із аспектів формування готовності майбутнього вчителя математики до створення творчого середовища
ОС Чашечникова, ЄА Колесник
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 391-401, 2014
82014
Інноваційні підходи до підготовки майбутнього вчителя математики. Навчання елементарної математики
ОС Чашечникова, ЄА Колесник
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 262-269, 2014
62014
Вивчення курсу «Вибрані питання елементарної математики» першокурсниками як засіб забезпечення наступності між ланками «школа–університет»
ЄА Колесник, ЄА Колесник
Матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «ІТМ, 49-50, 2015
32015
Розвиток рис творчої особистості у процесі навчання елементарної математики
ОС Чашечникова, ЄА Колесник
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2015
32015
Дослідження будівельних конструкцій і матеріалів за теплотехнічними та теплофізичними показниками
ГГ Фаренюк, ЄГ Фаренюк, ЄС Колесник
Наука та будівництво, 30-36, 2014
32014
Прояв рис творчого мислення студентів у ході навчання дисциплін математичного циклу (за результатами експериментального дослідження)
ЄА Колесник
22016
Спрямованість фахової підготовки майбутнього вчителя математики на формування готовності до розвитку творчого мислення учнів
ОС Чашечникова, ЄА Колесник, ОС Чашечникова, ЄА Колесник
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ, 188, 2013
22013
Розвиток творчого мислення майбутнього вчителя математики у процесі розв’язування задач різними способами
ЄА Колесник
22013
Методичні положення розрахунку приведеного опору теплопередачі стінових конструкцій з вентильованим повітряним прошарком
ЄС Колесник, ГС Венжего
КНУБА, 2011
22011
Фактори, що впливають на розвиток творчого мислення майбутнього вчителя математики у процесі навчання елементарної математики
ЄА Колесник
Pedagogy and Psychology, 38, 2016
12016
Навчання елементарної математики як один із шляхів розвитку творчого мислення студентів
ОС Чашечникова, ЄА Колесник
СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
12016
Визначення лінійних коефіцієнтів теплопередачі вузлів примикань огороджень, що контактують з ґрунтом
ЄС Колесник, ОМ Білоус
Будівельні конструкції, 11-16, 2014
12014
Визначення лінійних та точкових коефіцієнтів теплопередачі найпоширеніших теплопровідних включень в огороджувальних конструкціях
ЄС Колесник
Будівельні конструкції, 50-54, 2013
12013
Методи розрахунку теплопередачі через ґрунт
ЄС Колесник, ОМ Білоус
Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури, 10-16, 2012
12012
Методи розрахунку енергоефективності будівель згідно з ДСТУ Б EN ISO 13790: 2011 «Енергоефективність будівель. розрахунок енергоспоживання при опаленні та охолодженні»
ЄС Колесник, ОМ Білоус
Сучасне промислове та цивільне будівництво.–Макіївка 8 (4), 197-204, 2012
12012
Вплив інфільтрації повітря на теплові характеристики систем утеплення огороджувальних конструкцій з вентильованим повітряним прошарком
ГГ Фаренюк, ГС Венжего, ЄС Колесник
ВНТУ, 2010
12010
Організація самостійної роботи студентів з математичного аналізу в педагогічних університетах
ОВ Мартиненко, ЄА Колесник
Вид-во СумДУ, 2009
12009
Проблеми розвитку творчого мислення сучасних студентів-майбутніх учителів математики. Результати діагностувального експерименту
ОС Чашечникова, ЄА Колесник, АС Шаматріна
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
2017
Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів з математичних дисциплін
ОС Чашечникова, ЄА Колесник, ЗБ Чухрай
Сумський державний університет, 2016
2016
Олімпіадні завдання на заняттях з елементарної математики як один із шляхів розвитку творчого мислення студентів
ОС Чашечникова, ЄА Колесник, ОГ Бардакова, ЛЮ Глазько, ...
СумДПУ імені АС Макаренка, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20