Світлана Миколаївна Хоцкіна
Світлана Миколаївна Хоцкіна
ДВНЗ "Криворізький національний університет"
Verified email at fsgd.ccjournals.eu
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування комунікативної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін
СМ Хоцкіна
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 „Теорія і методика професійної …, 2013
122013
Використання інформаційно комунікаційних технологій у процесі підготовки гірничих інженерів у ВНЗ
СМ Хоцкіна
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті …, 2016
8*2016
Формування комунікативної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін
ХС Миколаївна
: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013
5*2013
Формування комунікативної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін
ХС Миколаївна
Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013
5*2013
Формування комунікативної компетентності майбутніх економістів: теоретико-практичний аспект проблеми
ХС Миколаївна
Педагогічні науки 2 (LVIII), С. 278–282., 2011
5*2011
Проблеми стандартизації вищої освіти в контексті підготовки бакалаврів спеціальності 015.10 – Професійна освіта (комп’ютерні технології)»
ЗП Бакум, СМ Хоцкіна, ВВ Ткачук
Інженерні та освітні технології 2 (18), 8-19, 2017
32017
A system to diagnose the level of future mining engineer communicative competence development
ХС Миколаївна
Metallurgical and Mining Industry., P. 172–177., 2015
2*2015
Methodical aspects of personal work organization in the process of professional education of professional training teachers (as exemplified by study of professional and …
S Khotskina
Scientific Journal of Polonia University 26 (1), 108–116, 2018
12018
Формування професійно мобільного фахівця гірничого профілю в умовах сучасного виробництва
СМ Хоцкіна
Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці …, 2016
12016
Формування професійно мобільного фахівця гірничого профілю в умовах сучасного виробництва
СМ Хоцкіна, ВВ Ткачук
Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці …, 2016
12016
Формування культури мовлення у контексті сучасної вищої професійної освіти
СМ Хоцкіна
Актуальні проблеми культури української мови і мовлення : V Всеукр. наук …, 2015
1*2015
Аспекти формування культури мовлення в контексті сучасної вищої професійної освіти
СМ Хоцкіна
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2015
12015
Аспекти формування культури професійного спілкування майбутніх гірничих інженерів у контексті гуманітарної підготовки
СМ Хоцкіна
Перспективные направления современной науки : міжнародна наук.-практ. конф …, 2014
12014
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В КОНТЕКСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
СМ Хоцкіна
Педагогіка вищої та середньої школи, 232-241, 2012
12012
Проблема формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів економіки у процесі фахової та педагогічної підготовки
СМ Хоцкіна
Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у …, 2012
1*2012
Шляхи реалізації компетентнісного підходу в контексті вищої школи
ХС Миколаївна
Педагогіка вищої та середньої школи, С. 232–241., 2011
1*2011
Комунікативний аспект підготовки педагогів професійного навчання у процесі вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу
СМ Хоцкіна
Трудове навчання та технології: сучасні реалії та перспективи розвитку : ХІІ …, 2018
2018
Підготовка педагога професійного навчання у контексті сучасної парадигми вищої освіти
СМ Хоцкіна
Інтернаціоналізація вищої освіти України: концептуальні засади, здобутки …, 2017
2017
Адаптаційні аспекти діяльності процесу професійного становлення випускників вищих навчальних закладів
СМ Хоцкіна, ОВ Гладченко
Методичний вісник, Кривор. профес. гірничо-технолог. ліцей, 16-19, 2017
2017
Упровадження діяльнісного підходу в контексті фахової підготовки педагогів професійного навчання (на прикладі вивчення дисциплін профільної та практичної підготовки)
СМ Хоцкіна
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20