Олексій Володимирович Лапін (Алексей Владимирович Лапин) (OV Lapin)
Олексій Володимирович Лапін (Алексей Владимирович Лапин) (OV Lapin)
ОНПУ, ІБЕІТ, кафедра МЗЕІД
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організаційно-економічні основи підвищення ефективності використання інтелектуального капіталу промислових підприємств
ОВ Лапін
Автореферат дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. Одеський державний …, 2006
122006
Шляхи удосконалення експортного потенціалу підприємств харчової промисловості
ОВ Лапін, КМ Горицька
Ефективна економіка, 2016
102016
Економічні засади забезпечення сталого розвитку промислових підприємств
НС Поповенко, ІС Лапіна, МВ Кула
Праці Одеського політехнічного університету.–2013.–Вип 3, 315-319, 0
5
Інформаційне забезпечення вертикальної інтеграції підприємств аграрного сектора/дис. на здобуття cтупеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 04–економіка та управління підприємствами
АВ Лапін
Жит. Нац. агроек. Ун-т–Ж, 2016
42016
ІННОВАЦІЙНИЙ БАНКІВСЬКИЙ ПРОДУКТ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
ОВ Лапін, ЄІ Котович
Ефективна економіка, 29-33, 2015
42015
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
О Лапін, Н Марчук
НАУКОВИЙ ВІСНИК, 109-123, 2014
42014
Інноваційні підходи до управління кадровим потенціалом
О Лапін, А Щелкунова
Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 113-122, 2016
32016
ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
O Lapin, N Chykunova, V Bogoslovov
АГРОСВІТ, 44-50, 2016
22016
Інформаційна інфраструктура вертикальна інтегрованих підприємств
АВ Лапін
Вісник ЖНАЕУ, 48, 2015
22015
Вертикальна інтеграція як засіб подолання інформаційної асиметрії
АВ Лапін
Вісн. Сумського НАУ, 64, 2015
22015
Роль освіти у формуванні інтелектуальних ресурсів суспільства
ОВ Лапін
Матеріали Міжнародної українсько-японської конференції з питань науково …, 2013
2*2013
Організація інформаційних потоків підприємства при контрактній формі вертикальної інтеграції
АВ Лапін
Вісник Житомирського НАЕУ, 107-115, 2010
22010
Інтернет-технології як складова інформаційного забезпечення підприємств України
АВ Лапін
Інноваційна економіка, 262-267, 2015
12015
Інноваційні системи формування фінансових ресурсів підприємств України
ОВ Лапін, КМ Амір
Інвестиції: практика та досвід, 80-83, 2015
12015
Формирование стратегии управления экономическим развитием предприятия
АВ Лапин, НС Поповенко, ИС Лапина
Economics, Management, Law: current state and perspectives of development …, 2015
1*2015
ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
ОВ Лапін, МА Кхаірі
Інвестиції: практика та досвід, 80-83, 2015
12015
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ
АВ Лапин
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми …, 2015
1*2015
ВПРОВАДЖЕННЯ МIЖНАРOДНИХ СТАНДАРТIВ ISO СЕРIЙ 9000 ТА 14000, НАССР (ХАССП) І ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТI НА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
ОВ Лапін, ВП Фрідріф
АГРОСВІТ, 43-47, 2014
12014
ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВИХ НАПРЯМКІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
ОВ Лапін, НО Марчук
Ефективна економіка, 36-47, 2014
12014
Інформаційне забезпечення структуроутворюючих процесів вертикальної інтеграції
АВ Лапін
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 134-140, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20