Подписаться
Годлевська Катерина / Hodlevska Kateryna
Годлевська Катерина / Hodlevska Kateryna
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування професійної компетентності майбутніх вчителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
КВ Годлевська
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 226-232, 2014
9*2014
Підготовка сучасного вчителя: інформаційно-технологічне забезпечення
ОІ Огієнко, ТГ Калюжна, ЮС Красильник, ЛО Мільто, ЮЛ Радченко, ...
Імекс-ЛТД, 2013
52013
Використання мультимедіа технологій для розвитку обдарованих дітей молодшого шкільного віку
КВ Годлевська
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2012
52012
Особливості використання мультимедіа презентацій у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів
КВ Годлевська
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2013
42013
Професійна підготовка андрагогів в Угорщині
К Годлевська
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи 2 (16), 138-145, 2019
32019
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У КОЛЕДЖАХ ТА УНІВЕРСИТЕТАХ УГОРЩИНИ
КВ Годлевська
32017
Психолого-педагогічні аспекти застосування мультимедіа в системі початкової освіти
КВ Годлевська
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету …, 2012
32012
European Dimension of Proffessional Training of primary School Teachers in Hungary: Experience for Ukraine
K Hodlevska
Advanced Education, 65-72, 2016
22016
Розвиток та становлення професійної підготовки вчителя в Угорщині
КВ Годлевська
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 75-82, 2015
22015
Digital Competence Features of Teachers in Hungary and Norway
K Hodlevska, K Kotun
Порівняльна професійна педагогіка 4 (10), 2020
12020
Учитель: виміри професійного становлення і міжнародної освіти
ОС Товканець, Р Бернатова, Н Авшенюк, Л Костіна, О Крушевська, ...
Редакційно-видавничий центр МДУ, 2019
12019
Практико-орієнтованість як провідний принцип побудови курікулуму підготовки майбутнього вчителя початкових класів в Угорщині
КВ Годлевська
Euro-American Scientific Cooperation, 63-67, 2017
12017
Обумовленість професійної підготовки угорських вчителів особливостями організації і структури освітньої системи
КВ Годлевська
Сумський інститут післядипломної педагогічної освіти 3, 152-156, 2016
12016
Підготовка майбутнього вчителя до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності
КВ Годлевська, ЮМ Кобюк
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2016
12016
Педагогічна практика в системі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів в Угорщині
КВ Годлевська
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2016
12016
Професійна підготовка майбутніх учителів в Австралії та Угорщині
КВ Годлевська, ЮМ Кобюк
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2015
12015
Особливості розвитку медіаосвіти в Угорщині
КВ Годлевська
КЗ Сумський інститут післядипломної педагогічної освіти, 2015
12015
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УГОРЩИНІ
КВ Годлевська, ЮМ Кобюк
ББК 74.584 я43 І 66, 208, 2015
12015
Реформування професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів в Угорщині у контексті Болонського процесу
К Годлевська
ББК 74.04 я73 П24, 130, 2014
12014
Інформаційно-комунікаційні технології у підготовці вчителів початкової школи в університетах Угорщини
КВ Годлевська
Вища освіта України. Тематичний випуск" Педагогіка вищої школи: методологія …, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20