Годлевська Катерина / Hodlevska Kateryna
Годлевська Катерина / Hodlevska Kateryna
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування професійної компетентності майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
К Годлевська
7*2014
Особливості використання мультимедіа презентацій у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів
КВ Годлевська
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2013
32013
Використання мультимедіа технологій для розвитку обдарованих дітей молодшого шкільного віку
КВ Годлевська
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2012
32012
Психолого-педагогічні аспекти застосування мультимедіа в системі початкової освіти
КВ Годлевська
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету …, 2012
22012
Професійна підготовка андрагогів в Угорщині
К Годлевська
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи 2 (16), 138-145, 2019
12019
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У КОЛЕДЖАХ ТА УНІВЕРСИТЕТАХ УГОРЩИНИ
КВ Годлевська
12017
European Dimension of Proffessional Training of primary School Teachers in Hungary: Experience for Ukraine
K Hodlevska
Advanced Education, 65-72, 2016
12016
Підготовка майбутнього вчителя до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності
КВ Годлевська, ЮМ Кобюк
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2016
12016
Розвиток та становлення професійної підготовки вчителя в Угорщині
КВ Годлевська
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 75-82, 2015
12015
Підготовка сучасного вчителя: інформаційно-технологічне забезпечення
ОІ Огієнко, ТГ Калюжна, ЮС Красильник, ЛО Мільто, ЮЛ Радченко, ...
Імекс-ЛТД, 2013
12013
Угорський досвід розвитку цифрової компетентності вчителів у контексті сучасних освітніх реформ
КВ Годлевська
Мукачівський державний університет, 2020
2020
Професійна підготовка майбутніх учителів з використанням соціальних медіа
КВ Годлевська
Вісник кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» 2, 2020
2020
Професійний розвиток вчителів в Угорщині
КВ Годлевська
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2020
2020
Соціальні медіа як інструмент освіти для миру
КВ Годлевська
Освіта для миру= Edukacja dla pokoju 2, 260-271, 2019
2019
Розвиток освіти дорослих Угорщини (друга половина ХХ–початок ХХІ століття)
К Годлевська
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
Учитель: виміри професійного становлення і міжнародної освіти
НМ Авшенюк, ОІ Огієнко, КВ Годлевська, НО Постригач, ГВ Товканець, ...
Редакційно-видавничий центр МДУ, 2019
2019
Неперервна педагогічна освіта в зарубіжних країнах
НМ Авшенюк, КВ Годлевська, ЛМ Дяченко, КВ Котун, ММ Марусинець, ...
ДКС Центр, 2018
2018
Функціонування регіональних центрів освіти дорослих в Угорщині
КВ Годлевська
Рекомендовано до друку рішенням Відділенням професійної освіти і освіти …, 2018
2018
Педагогічні ідеї АС Макаренко і угорська педагогіка
КВ Годлевська
Сумський державний педагогічний університет імені АС Макаренка, 2018
2018
Практико-орієнтованість як провідний принцип побудови курікулуму підготовки майбутнього вчителя початкових класів в Угорщині
КВ Годлевська
Euro-American Scientific Cooperation, 63-67, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20