Годлевська Катерина / Hodlevska Kateryna
Годлевська Катерина / Hodlevska Kateryna
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування професійної компетентності майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
К Годлевська
6*2014
Особливості використання мультимедіа презентацій у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів
КВ Годлевська
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2013
32013
Психолого-педагогічні аспекти застосування мультимедіа в системі початкової освіти
КВ Годлевська
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету …, 2012
22012
Використання мультимедіа технологій для розвитку обдарованих дітей молодшого шкільного віку
КВ Годлевська
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2012
22012
EUROPEAN DIMENSION OF PROFFESSIONAL TRAINING OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN HUNGARY: EXPERIENCE FOR UKRAINE
K Hodlevska
Advanced Education, 65-72, 2016
12016
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА АНДРАГОГІВ В УГОРЩИНІ
К Годлевська
ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ 2 (16), 138-145, 2019
2019
Соціальні медіа як інструмент освіти для миру
КВ Годлевська
Освіта для миру= Edukacja dla pokoju 2, 260-271, 2019
2019
Розвиток освіти дорослих Угорщини (друга половина ХХ–початок ХХІ століття)
КВ Годлевська
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології 9 (93), 12-22, 2019
2019
Учитель: виміри професійного становлення і міжнародної освіти
НМ Авшенюк, ОІ Огієнко, КВ Годлевська, НО Постригач, ГВ Товканець, ...
Редакційно-видавничий центр МДУ, 2019
2019
Неперервна педагогічна освіта в зарубіжних країнах
НМ Авшенюк, КВ Годлевська, ЛМ Дяченко, КВ Котун, ММ Марусинець, ...
ДКС Центр, 2018
2018
Функціонування регіональних центрів освіти дорослих в Угорщині
КВ Годлевська
Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські …, 2018
2018
Педагогічні ідеї АС Макаренко і угорська педагогіка
КВ Годлевська
Сумський державний педагогічний університет імені АС Макаренка, 2018
2018
Практико-орієнтованість як провідний принцип побудови курікулуму підготовки майбутнього вчителя початкових класів в Угорщині
КВ Годлевська
Euro-American Scientific Cooperation, 63-67, 2017
2017
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У КОЛЕДЖАХ ТА УНІВЕРСИТЕТАХ УГОРЩИНИ
КВ Годлевська
2017
Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи: Програма ІІІ Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам’яті академіка Семена Устимовича …
ОВ Аніщенко, НМ Авшенюк, ОВ Баніт, ОВ Василенко, МП Вовк, ...
ІПООД НАПН України, 2017
2017
Обумовленість професійної підготовки угорських вчителів особливостями організації і структури освітньої системи
КВ Годлевська
Сумський інститут післядипломної педагогічної освіти 3, 152-156, 2016
2016
Підготовка майбутнього вчителя до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності
КВ Годлевська, ЮМ Кобюк
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2016
2016
Педагогічна практика в системі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів в Угорщині
КВ Годлевська
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2016
2016
Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (протокол № 10 від 24 листопада 2015 р.)
ОІ Огієнко, КВ Годлевська, ТГ Калюжна, Ю Кобюк, ЮС Красильник, ...
2015
Професійна підготовка майбутніх учителів в Австралії та Угорщині
КВ Годлевська, ЮМ Кобюк
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20