Гайденко Олег (Нaidenko Оleh) orcid.org/0000-0002-1143-3122
Гайденко Олег (Нaidenko Оleh) orcid.org/0000-0002-1143-3122
Вчений секретар ІСГС НААН
Підтверджена електронна адреса в kw.ukrtel.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасні тенденції розвитку біогазових установок. Режим доступу: http://agro-business.com.ua/agro/idei-trendy/item/8386-suchasni-tendentsii-rozvytku-biohazovykh-ustanovok.html
Г Голуб, О Гайденко
Агробізнес сьогодні, 74-76, 2016
14*2016
Науково-обгрунтована система ведення агропромислового виробництва в Кіровоградській області
ВВ Савранчук, ІМ Семеняка, ЛП ПІКАШ, МІ МОСТІПАН
Кіровоград: Ліра ЛТД, 2005
122005
Тверде біопаливо: технологічні вимоги, властивості компонентів та технологія виробництва. http://agro-business.com.ua/agro/idei-trendy/item/8366-tverde-biopalyvo-tekhnolohichni …
О Гайденко
Агробізнес сьогодні 19 (290), 39-42, 2014
62014
Технологічний процес виробництва субстрату для вирощування гливи методом ферментації в пастеризаційній камері
АІТ ГА Голуб, ГЛ Абросімова, ОМ Гайденко, ОІ Кепко
Науковий світ, 2010
62010
Технологічний процес виробництва субстрату для вирощування гливи методом ферментації в пастеризаційній камері
ГА Голуб, ОМ Гайденко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2010
62010
Обґрунтування основ для моделювання процесів подрібнення рослинних решток./Сало ВМ, Семеняка ІМ, Уманець ІО, Гайденко ОМ
ВМ Сало
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 105-111, 2010
52010
Аналіз взаємодії поршня із субстратом під час його попереднього ущільнення
Г Голуб, О Гайденко
Зб. наук. статей: Сільськогосподарські машини, 82–88, 2007
42007
Особливості технічних засобів для ущільнення і пакування соломистих матеріалів
О Гайденко
Вісник аграрної науки, С. 76–79, 2005
42005
Технічні рішення для заготівлі соломи. Режим доступу: http://agro-business.com.ua/agro/mekhanizatsiia-apk/item/1068-tekhnichni-rishennia-dlia-zahotivli-solomy.html
О Гайденко
Агробізнес сьогодні 18 (289), 54–57, 2014
32014
Особливості біотехнологічного процесу виробництва субстрату для вирощування гливи
ГА Голуб, ОМ Гайденко, ОІ Кепко
Зб. наук. пр. Вінницького НАУ, серія тех. науки, вип 7, 67-73, 2011
32011
Біоконверсія соломи із виробництвом гливи звичайної
О Гайденко
КНТУ, 2006
32006
Seeding buckwheat. The main accents. http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/12592-sivba-hrechky-osnovni-aktsenty.html
Y Mashchenko, O Haidenko, S Mashchenko
Ahrobiznez sohodni, 76-78, 2018
22018
Інженерія виробництва гливи
ГА Голуб, ОМ Гайденко, ОІ Кепко
Видавець Лисенко ВФ, 2012
22012
Кіровоградський інститут агропромислового виробництва: минуле і сьогодення
ВВ Савранчук, ІМ Семеняка, АЛ Андрієнко
Вісник Степу. Кіровоград: КОД, 3-11, 2011
22011
Регіональні особливості використання побічної продукції рослинництва на енергетичні цілі
О Гайденко, Ю Кернасюк
Матеріали VII Всеукр. наук.-прак. конф. молодих вчених і спеціалістів …, 2011
22011
Аналіз безопорного ущільнення субстрату для вирощування гливи
Г Голуб, О Гайденко
Науковий вісник Національного аграрного університету, С. 393–397, 2007
2*2007
Від минулого до сьогодення в питаннях механізації виробничих процесів на Кіровоградщині. Режим доступу: https://pmoapv.udau.edu.ua/assets/files/2020/zbirnik_conf.-28-29.05.20.pdf
О Гайденко
VІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція “Інноваційні технології …, 2020
2020
Урожайність та економічна ефективність вирощування соняшнику залежно від систем удобрення та мікробного препарату в умовах північного Степу України. Режим доступу: https …
Ю Мащенко, О Гайденко, Н Мащенко
VІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція “Інноваційні технології …, 2020
2020
Науково-інноваційна діяльність ІСГС НААН. Режим доступу: https://pmoapv.udau.edu.ua/assets/files/2020/zbirnik_conf.-28-29.05.20.pdf
О Гайденко, Я Кренців
VІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція “Інноваційні технології …, 2020
2020
Науково-інноваційна діяльність ІСГС НААН
О Гайденко, Я Кренців
Міжнародна науково-практична online конференція молодих вчених "Науково …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20