Подписаться
Лариса Удалова |Larysa Udalova|LD|
Лариса Удалова |Larysa Udalova|LD|
National Academy of Internal Affairs
Подтвержден адрес электронной почты в домене naiau.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кримінальний процес України
ЛД Удалова
1022007
Теорія та практика отримання вербальної інформації у кримінальному процесі України
ЛД Удалова
812005
Функція судового контролю у кримінальному процесі: монографія
ЛД Удалова, ДО Савицький, ВВ Рожнова, ТГ Ільєва
Київ: Центр учб. літ, 2015
532015
Теоретичні засади отримання вербальної інформації у кримінальному процесі України
ЛД Удалова
автореферат на здобуття ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12 (09), 2007
532007
Кримінальний процес України у питаннях і відповідях: навч. посіб.: 4-те вид., перероб. і доповн.
ЛД Удалова, ВВ Рожнова, ДО Савицький, ОЮ Хабло
Київ: Видавець, 2012
472012
Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник
ЛД Удалова
К.: Кондор 280, 2005
472005
Суд як суб’єкт кримінально-процесуального доказування: монографія
ЛД Удалова, ВЯ Корсун
К: Видавничий дім «Скіф, 2012
402012
Суб’єкти кримінально-процесуального доказування
ЛД Удалова, ОВ Рибалка
К.: КНТ, 2012
392012
Тактико-психологические основы предъявления для опознания и достоверность его результатов
ЛД Удалова
К.: УАВД, 1992
301992
Досудове провадження у кримінальних справах щодо окремих службових осіб, які обіймають особливо відповідальне становище: монографія
ЛД Удалова, ІВ Бабій
К.: КНТ, 89-97, 2010
282010
Кримінальна процесуальна діяльність Національного антикорупційного бюро України
ЛД Удалова
Вісник Академії адвокатури України, 154-160, 2015
262015
Кримінальний процес: підручник
ВВ Коваленко, ЛД Удалова, ДП Письменний
Київ: Центр учб. літ, 2013
262013
Застосування компромісів при вирішенні конфліктів під час досудового розслідування: навч. посіб
ЛД Удалова, ІВ Паризький
К.:«Видавничий дім «Скіф, 2012
252012
Кримінальний процесуальний кодекс України–новий етап у розвитку теорії та практики здійснення кримінального провадження. The Criminal procedural code of Ukraine–a new stage in …
ЛД Удалова, ВВ Рожнова
242013
Вербальна інформація у кримінальному процесі України: Монографія
ЛД Удалова
К, 2006
232006
Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого:[навч. посіб.]
ЛД Удалова, ІЙ Гаюр
К.: КНТ, 54, 2012
222012
Кримінально-процесуальні гарантії діяльності адвоката: монографія
ЛД Удалова, СЛ Савицька
Київ: КНТ 170, 2014
202014
Деякі проблемні питання правозастосування Кримінального процесуального кодексу України і шляхи їх вирішення
СМ Смоков, СМ Смоков
Одеса: Юридична література, 2017
192017
Здійснення кримінального провадження за відсутності підозрюваного, обвинуваченого
ЛД Удалова, ДП Письменний
192017
ЗАСАДА НЕДОТОРКАНОСТІ ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ У ДОСУДОВОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
ЛМ Удалова, ОВ Білоус
192015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20