Лариса Удалова |Larysa Udalova|LD|
Лариса Удалова |Larysa Udalova|LD|
National Academy of Internal Affairs
Підтверджена електронна адреса в naiau.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кримінальний процес України
ЛД Удалова
922007
Теорія та практика отримання вербальної інформації у кримінальному процесі України
ЛД Удалова
772005
Теоретичні засади отримання вербальної інформації у кримінальному процесі України
ЛД Удалова
автореферат на здобуття ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12 (09), 2007
502007
Функція судового контролю у кримінальному процесі: монографія
ЛД Удалова, ДО Савицький, ВВ Рожнова, ТГ Ільєва
К.: Центр учбової літератури, 2015
482015
Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник
ЛД Удалова
К.: Кондор 280, 2005
482005
Кримінальний процес України у питаннях і відповідях: навч. посіб.: 4-те вид., перероб. і доповн.
ЛД Удалова, ВВ Рожнова, ДО Савицький, ОЮ Хабло
К.: КНТ,–2016.–269 с, 2012
422012
Суд як суб’єкт кримінально-процесуального доказування: Монографія
ЛД Удалова, ВЯ Корсун
К: Видавничий дім «Скіф, 2012
372012
Суб’єкти кримінально-процесуального доказування
ЛД Удалова, ОВ Рибалка
К.: КНТ, 2012
332012
Тактико-психологические основы предъявления для опознания и достоверность его результатов
ЛД Удалова
К.: УАВД, 1992
301992
Досудове провадження у кримінальних справах щодо окремих службових осіб, які обіймають особливо відповідальне становище: монографія
ЛД Удалова, ІВ Бабій
К.: КНТ, 89-97, 2010
292010
Кримінальна процесуальна діяльність Національного антикорупційного бюро України
ЛД Удалова
262017
Кримінальний процес: підручник
ВВ Коваленко, ЛД Удалова, ДП Письменний
Київ: Центр учб. літ, 2013
232013
Кримінальний процесуальний кодекс України–новий етап у розвитку теорії та практики здійснення кримінального провадження. The Criminal procedural code of Ukraine–a new stage in …
ЛД Удалова, ВВ Рожнова
222013
Застосування компромісів при вирішенні конфліктів під час досудового розслідування: навч. посіб
ЛД Удалова, ІВ Паризький
К.:«Видавничий дім «Скіф, 2012
222012
Вербальна інформація у кримінальному процесі України: Монографія
ЛД Удалова
Spysok vykorystanyh dzherel 1, 3, 2006
222006
Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого:[навч. посіб.]
ЛД Удалова, ІЙ Гаюр
К.: КНТ, 54, 2012
202012
Здійснення кримінального провадження за відсутності підозрюваного, обвинуваченого
ЛД Удалова, ДП Письменний
192017
ЗАСАДА НЕДОТОРКАНОСТІ ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ У ДОСУДОВОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
ЛМ Удалова, ОВ Білоус
182015
Деякі проблемні питання правозастосування Кримінального процесуального кодексу України і шляхи їх вирішення
СМ Смоков, СМ Смоков
Одеса: Юридична література, 2017
172017
Кримінально-процесуальні гарантії діяльності адвоката: монографія
ЛД Удалова, СЛ Савицька
Київ: КНТ, 2014
172014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20