Nataliia Kolesnyk / Колесник Наталія Леонідівна
Nataliia Kolesnyk / Колесник Наталія Леонідівна
Institute of Fisheries of the NAASciences of Ukraine / Інститут рибного господарства НААН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене if.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розподіл важких металів серед компонентів прісноводних екосистем (огляд)
НЛ Колесник
Рибогосподарська наука України / Fisheries Science of Ukraine 3 (29), 35-54, 2014
11*2014
Важкі метали в екосистемі ставів та їх вплив на рибопродуктивність і харчову цінність риби в умовах інтенсивного вирощування : Дисертація кандидата с.-г. наук : 06.02.03
НЛ Колесник
Інститут рибного господарства НААН України, 2012
11*2012
Basics of Aquaculture and Hydrobiotechnology
O Fedonenko, O Marenkov, T Sharamok, N Kolesnik, T Grygorenko, ...
World Scientific News 88 (1), 1-57, 2017
62017
Спосіб прогнозування концентрацій деяких важких металів в органах і тканинах коропових риб
ІІ Грициняк, ТГ Литвинова, НЛ Колесник
Рибогосподарська наука України, 21-24, 2009
62009
Спосіб прогнозування концентрацій Fe, Mn, Ni, Co у органах і тканинах коропа та товстолоба
ІІ Грициняк, ТГ Литвинова, НЛ Колесник
Рибогосподарська наука України, 11 - 15, 2009
62009
Reproductive biology and quantity evaluation of the Black-striped pipefish Syngnathus abaster (Eichwald, 1831) in the Zaporozhian Reservoir
O Fedonenko, O Marenkov, A Stromenko, N Kolesnik
International Letters of Natural Sciences, 52, pp. 54-59, 2016
52016
Біологічне значення та токсичність важких металів для біоти прісноводних водойм (огляд)
ІІ Грициняк, НЛ Колесник
Рибогосподарська наука України, DOI: http://dx.doi.org/10.15407/fsu2014.02 …, 2014
52014
Важкі метали в екосистемі ставів та їх вплив на рибопродуктивність і харчову цінність риби в умовах інтенсивного вирощування : Авториферат дисертації на здобуття наук. ступеня …
НЛ Колесник
Інститут рибного господарства НААН України, 2012
52012
Токсичний вплив пестицидів на біоту прісних водойм України (огляд)
НЛ Колесник
Рибогосподарська наука України, DOI: http://dx.doi.org/10.15407/fsu2015.04 …, 2015
32015
Вплив засобів інтенсифікації на забруднення ставів важкими металами
НЛ Колесник
Рибогосподарська наука України, 87 – 93, 2011
32011
Современное состояние рыбохозяйственной отрасли Израиля (обзор)
Ю Озиранский, НЛ Колесник, СД Щербак, РВ Кононенко, ...
Рибогосподарська наука України / Fisheries Science of Ukraine 1 (39), 6 – 28, 2017
22017
HEAVY METALS IN ORGANS AND TISSUES OF STERLET (ACIPENSER RUTHENUS L.) IN THE DNIEPER-BUG ESTUARY
Y Sytnik, Y Pilipenko, P Shevchenko, V Plugatarev, N Kolesnyk, M Simon, ...
Fisheries Science of Ukraine, DOI: http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.03.005 …, 2016
22016
Biological importance and toxicity of heavy metals for biota of freshwater bodies (review)
I Hrytsyniak, N Kolesnyk
Fisheries Science of Ukraine (FSU) / Рибогосподарська наука України 2 (28 …, 2014
2*2014
Distribution of heavy metals between the components of freshwater ecosystems (review)
N Kolesnyk
Fisheries Science of Ukraine (FSU) 3 (29), 35-54, 2014
2*2014
Cultivation of dipterous (Diptera Linnaeus, 1758) insects, such as fruit flies, synanthropic flies larvae and chironomids larvae for fish feeding (review)
N Kolesnyk, M Simon, O Marenkov, O Nesterenko
Рибогосподарська наука України / Fisheries Science of Ukraine 1 (51), 53-78, 2020
12020
Red Californian earthworm (Eisenia foetida andrei) as a valuable food item in fish farming (review)
N Kolesnyk, M Simon, O Marenkov, T Sharamok
Fisheries Science of Ukraine (FSU) 4 (46), 26-48, 2018
1*2018
Патоморфологічні та цитометричні показники клітин червоної крові дволіток карася сріблястого (Carassins auratus qibrlio (Bloch, 1782) за умов інтоксикації іонами міді
ТС Шарамок, НБ Єсіпова, НЛ Колесник
Рибогосподарська наука України 3 (41), 98-108, 2017
12017
Фітопланктон окремих ділянок річки Нивки
ОВ Мантурова, НЛ Колесник, МЮ Симон
Таврійський вісник науковий вісник, 216 - 232, 2016
1*2016
Істотний внесок у дослідження екологічного стану водойм урбанізованих територій
ІІ Грициняк, НЛ Колесник
Рибогосподарська наука України, DOI: http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.02 …, 2016
12016
Современное состояние ихтиоценоза и популяций рыб в бассейнах малых рек Припятского Полесья Украины
ВВ Сондак, ОВ Волшковец, НЛ Колесник, МЮ Симон, С.
Modern Problems Of Rational Use Of Aquatic Bioresources/Сучасні проблеми …, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20