Лариса Коробка
Лариса Коробка
лабораторія психології мас і спільнот ІСПП НАПН України.
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Психологічне здоров’я особистості: засоби самодопомоги в умовах тривалої травматизації
ТМ Титаренко
Імекс-ЛТД, 2018
332018
Психологічне здоров'я людини в контексті здорового способу життя
ЛМ Коробка
Освіта регіону. Політологія, психологія, соціальні комунікації 2, 332-339, 2011
262011
Особливості ставлення до здоров’я носіїв бідності як стилю життя
ЛМ Коробка
Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Педагогіка …, 2014
92014
Самопізнання та саморозвиток майбутніх соціальних педагогів у процесі формування психологічної готовності до професійної діяльності
ЛМ Коробка, НО Данильченко
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна, 169-178, 2003
92003
Соціально-психологічна адаптація спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту: теоретичні засади дослідження
ЛМ Коробка
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки 2 (29), 2015
62015
Методичні засади соціально-психологічного дослідження ставлення до здоров’я осіб із різним рівнем психологічного тяжіння до бідності
ЛМ Коробка
Український науковий журнал «Освіта регіону» 3, 286-290, 2013
62013
Соціально-психологічні особливості здоров’я громадян із різним матеріальним становищем
ЛМ Коробка
Наукові студії із соціальної та політичної психології, 114-125, 2012
42012
Суб’єктивне благополуччя особи в контексті проблеми адаптації до умов і наслідків воєнного конфлікту
ЛМ Коробка
Cхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, факультет …, 2016
32016
Подолання бідності як стилю життя в контексті ставлення до здоров’я: теоретико-методичні засади дослідження
ЛМ Коробка
Проблеми політичної психології, 173-181, 2014
32014
Community adaptation to social changes in consequences of armed conflict: from experiencing trauma to restorative efforts and development
ЛМ Коробка
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2019
22019
Психологічні стратегії як засоби реалізації індивідуальної і колективної адаптації до наслідків воєнного конфлікту
ЛМ Коробка
Наукові студії із соціальної та політичної психології 41 (44), 46-56, 2018
22018
Самовизначення особи та спільноти щодо здоров’я в контексті проблеми адаптації до умов і наслідків воєнного конфлікту
ЛМ Коробка
«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки.-Ч. 3 6 (303), 263-272, 2016
22016
Особливості взаємозв’язку здоров’я людини й бідності як стилю життя
ЛМ Коробка
Психологічні перспективи, 117-127, 2013
22013
Способи підвищення соціально-адаптивних можливостей людини в умовах переживання наслідків травматичних подій: методичні рекомендації
ТМ Титаренко, БП Лазоренко, ТО Ларіна, МС Дворник, КВ Мирончак, ...
Імекс-ЛТД, 2017
12017
ДО ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗУСИЛЬ СПІЛЬНОТИ УЧАСНИКІВ АТО ІЗ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТА КОЛЕКТИВНОЇ АДАПТАЦІЇ
ЛМ Коробка, ОА Ніздрань
12016
Соціальна психологія бідності
ВО Васютинський, ТІ Бєлавіна, ВЮ Вінков, АС Голота, ІГ Губеладзе, ...
Міленіум, 2016
12016
Ставлення до здоров'я як сфера застосування соціально-психологічних засобів запобігання та подолання бідності
ЛМ Коробка
Психологічні науки: проблеми і здобутки, 69-81, 2015
12015
Психологічна технологія підтримки саморозвитку особистості майбутнього педагога вищої школи як творчої діяльності
ЛМ Коробка
Наука і освіта: наук.-практ. журн. Півден. наук. центру НАПН України …, 0
1
Стигматизація осіб із COVID-19 в умовах поширення пандемії коронавірусу: соціально-психологічний аспект
Л Коробка
Проблеми політичної психології 23, 2020
2020
Спільнота в умовах воєнного конфлікту: психологічні стратегії адаптації
ЛМ Коробка, ВО Васютинський, ВЮ Вінков, ІГ Губеладзе, ІМ Гусєв, ...
Поліграфічно-видавничий центр ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20