Olkhovska A.B., Ольховская А.Б., Ольховська А.Б.
Olkhovska A.B., Ольховская А.Б., Ольховська А.Б.
Національний фармацевтичний університет
Verified email at nuph.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Маркетингові дослідженя вітчизняного ринку лікувальної косметики
АБ Ольховська, ММ Кобець, ЛС Фелоненко, АБ Ольховская, МН Кобец
182011
Методика визначення ставлення кінцевих споживачів до лікарських засобів
ЗМ Мнушко, ІП Левченко, АБ Ольховська
Фармац. журн 3, 16-22, 2006
172006
Исследование потребительских предпочтений и конкурентоспособности лекарственных препаратов
СНН Мнушко З.Н., Горбенко А.Б.
Провизор, 26-29, 1998
15*1998
Оценка коммуникативной и экономической эффективности рекламы лекарственных средств
ЗН Мнушко, ИП Левченко, АБ Ольховская
Провизор 15, 3-7, 2007
142007
Формування ефективної збутової політики фармацевтичного підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища
НВ Чмихало, ІЛ Оккерт, АБ Ольховська, НВ Сотнікова
Запорожский медицинский журнал, 126-131, 2010
122010
Оценка отношения потребителей к седативным лекарственным средствам растительного происхождения
ЗИ Мнушко, АБ Ольховская, ИП Левченко
Провизор, 14-16, 2005
102005
Науково–методичні аспекти формування товарної політики фармацевтичних підприємств
ЗМ Мнушко, ОЮ Рогуля, АБ Ольховська
Фарм. журнал, 20-22, 2001
72001
Marketing communication and digital technology innovative instruments in promoting pharmaceutical brands in Ukraine and their efficiency estimation
AB Olkhovska
The Pharma Innovation Journal, 38-43, 2016
62016
Практикум з менеджменту та маркетингу у фармації
ЗМ Мнушко, АБ Ольховська, ІВ Пестун, ОЮ Рогуля, ММ Слободянюк, ...
Національний фармацевтичний університет, 2011
52011
Ефективність заходів стимулювання збуту фармацевтичного оптового підприємства
ЗМ Мнушко, ІП Левченко, АБ Ольховська
Фармац. журн, 3-8, 2008
52008
ТеореТико-прикладні засади опТимізації рекламного бюджеТу фармацевТичних підприємсТв із засТосуванням економіко-маТемаТичного моделювання
АБ Ольховська
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 39-50, 2017
42017
The study of the basic factors of unfair advertising of medicines in Ukraine and development of proposals for their prevention
AB Olkhovska
Social Pharmacy in Health Care 4 (2), 37-50, 2018
32018
Formation of partnership relations between subjects of the pharmaceutical market in promotion of medicines in Ukraine and foreign countries
MVV Olkhovska A. B.
Social Pharmacy in Health Care Vol. 5, № 1. С. 31-40. 5 (№ 1), С. 31-40., 2019
22019
Соціально-відповідальні аспекти маркетингової діяльності у складі PR-стратегії фармацевтичних підприємств
АБ Ольховська
Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: міжн. наук.-практ., 430, 2014
22014
Перспективи створення в Україні лікарських препаратів різної спрямованості дії: матер. Всеукр. наук.-практ. семінару, м. Харків, 26 листоп. 2004 р
ЗМ Мнушко, ІП Левченко, АБ Ольховська
Х.: Видво НФаУ, 318-321, 2004
22004
Theoretical and methodological approaches to development of the “road map” for promoting a new medicine product to the pharmaceutical market
AB Olkhovska, VV Malyi
12019
Практичні аспекти використання інноваційних комунікативних технологій у роботі медичних (фармацевтичних) представників та шляхи їх удосконалення
АБ Ольховська
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 30-38, 2018
1*2018
Маркетингове обґрунтування доцільності розробки нового лікарського препарату на рослинній основі для лікування цукрового діабету другого типу
АБО Т.Є. Колісник, О.А. Рубан
Фармацевтичний часопис, 86-96, 2017
12017
Marketing communications PR-technologies and tools in the system of medical product promotion in Ukraine
O A.B.
The Pharma Innovation Journal 6 (7), 93-98., 2017
1*2017
Marketing communications PR-technologies and tools in the system of medical product promotion in Ukraine
АВ Olkhovska
The Pharma Innovation Journal 6 (7), 93-98, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20