Подписаться
Олена Петрівна Демченко / Olena Demchenko
Олена Петрівна Демченко / Olena Demchenko
Інститут обдарованої дитини НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене iod.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування у майбутніх учителів початкових класів професійної готовності до створення виховних ситуацій:дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04.
ОП Демченко
Вінниця, 2006
672006
Развитие субъектности будущих педагогов в контексте подготовки к работе с одаренными детьми
ЕП Демченко, ГГ Кит, ОА Голюк, НЮ Родюк
Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific …, 2018
56*2018
Preparation of future teachers for the development of giftedness of preschool and primary school children by means of dramatization
O Demchenko, I Stakhova, M Davydova, I Larina, Y Lymar, S Strilets
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2021
532021
Pedagogical conditions for creativity development in mathematically gifted elementary students
O Holiuk, O Demchenko, G Kit, N Rodiuk
Problem space of modern society: philosophicalcommunicative and pedagogical …, 2019
46*2019
Виховні ситуації в особистісно зорієнтованому просторі початкової школи
ОП Демченко
Київ : Видавничий Дім «Слово», 2014, 2014
452014
Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до розвитку соціальної обдарованості дітей в проблемному полі педагогіки вищої школи
ОП Демченко
Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного …, 2018
442018
Підготовка майбутніх педагогів до використання театральної діяльності в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами: європейський контекст
О Демченко
Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини …, 2020
432020
Ігрові виховні ситуації у формуванні особистості дитини
ОП Демченко
Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та …, 2010
422010
Підготовка майбутніх учителів до створення ситуації успіху молодших школярів
ОП Демченко
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія …, 2002
422002
Одаренный ребенок как личность с особыми потребностями в инклюзивном пространстве учебного заведения / Gifted Child as a Personality with Special Needs in the Inclusive …
ЕП Демченко, ОН Зайцева
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific …, 2017
41*2017
Формування соціальної компетентності дітей з особливими потребами у процесі використання виховних ситуацій
ОП Демченко
Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова : серія 19. Корекційна педагогіка …, 2011
412011
Практикум з історії педагогіки : навчально-методичний посібник для викладачів історії педагогіки, на допомогу студентам педагогічних ВНЗ під час самостійного вивчення …
ОП Демченко
К. : Видавничий дім «Слово», 2012, 2012
402012
ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
ЕП Демченко, И Кепуле
Молодий вчений («Young Scientist»), С. 28-35., 2018
392018
Свято як форма національного виховання молодших школярів: технологічний аспект
ОП Демченко, ЕП Демченко
Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013
392013
Вступ до спеціальності «Соціальна педагогіка» : навчальний посібник
ЛІ Міщик, ОП Демченко
К. : Видавничий Дім «Слово», 2013., 2013
39*2013
DEVELOPMENT OF YOUTH'S CREATIVE ABILITIES SCHOOLCHILDREN BY BYOD TECHNOLOGY
O Demchenko, Y Bondar, O Shykyrynska, N Komarivska, L Lyubchak, ...
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2022
382022
До проблеми використання понять "обдарована дитина" і "дитяча обдарованість" у психолого-педагогічному дискурсі
ОП Демченко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2018
382018
PREPARING STUDENTS FOR THE USE OF THEATER ACTIVITIES FOR CHILDREN'S DEVELOPMENT SOFT SKILLS: EUROPEAN CONTEXT
O Demchenko, N Kazmirchuk, O Zhovnych, I Stakhova, V Podorozhnyi, ...
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific …, 2022
372022
Підготовка майбутніх учителів початкових класів і мистецтва до формування soft skills дітей засобами театрального мистецтва
ІГ Барановська, ОП Демченко, ОД Граб
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2022
372022
Criteria and indicators of formation of humanistic and value attitude of primary schoolchildren towards themselves
O Holiuk, N Pakhalchuk, N Rodiuk, O Demchenko, G Kit
Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific …, 2020
372020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20