Підписатись
Алина Григорьевна Гольдфарб, Аліна Григорівна Гольдфарб
Алина Григорьевна Гольдфарб, Аліна Григорівна Гольдфарб
доцент кафедри економіки підприємства Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Підтверджена електронна адреса в khadi.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління трудовим потенціалом
ВС Пономаренко, ВМ Гриньова, ММ Салун, ММ Новікова, ...
Харків: ХНЕУ, 2006
482006
Среда формирования и реализации трудового потенциала промышленного предприятия
АГ Гольдфарб
Коммунальное хозяйство городов, 231-238, 2004
232004
Механизм формирования трудового потенциала промышленного предприятия
ВН Гринева, АГ Гольдфарб
Економіка розвитку, 73-76, 2005
132005
Формування та збереження трудового потенціалу промислових підприємств
АГ Гольдфарб
Режим доступу: disser. com. ua/contents/39488. html, 2005
112005
Бюджетирование на предприятии: проблемы и пути их решения
АГ Гольдфарб
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 268-273, 2006
62006
Методика оценки трудового потенциала предприятия
МН Новикова, АГ Гольдфарб
Економіка розвитку. Науковий журнал, випуск, 32, 2004
62004
Система показателей, характеризующих трудовой потенциал предприятия
АГ Гольдфарб
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 181 …, 0
5
Трудовий потенціал як чинник ефективності функціонування підприємства
ІВ Гонтарева
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
42011
Преимущества внедрения системы мотивации на основе ключевых показателей эффективности на предприятии
АГ Гольдфарб
Коммунальное хозяйство городов, 363-367, 2011
32011
Инновационное развитие экономических систем в условиях глобализации
АВ Андросова, ВК Байбалов, ВИ Болтенков, СФ Большенко, ВЗ Бугай, ...
ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2014
22014
Корупція як один з основних чинників економічної та соціальної кризи в Україні
АГ Гольдфарб, НІ Пунтус
Молодий вчений, 67-70, 2014
12014
Аналіз системи мотивації праці персоналу (на прикладі промислового підприємства)
ІА Грузіна, ИА Грузина
Киев: Изд-во «Техніка», 2011
12011
Интеллектуальный капитал предприятия
АГ Гольдфарб
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 76-78, 2011
12011
Обоснование введения системы трансфертного ценообразования на предприятии
АГ Гольдфарб, АА Корыстова
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
12007
Цифровой рубль как средство возможного бюджетного финансирования: правовые аспекты
АВ Андросова, ВК Байбалов, ВИ Болтенков, СФ Большенко, ВЗ Бугай, ...
ББК 65.261 А 43, 39, 2023
2023
Оценка справедливой стоимости компании
АГ Гольдфарб
Комунальне господарство міст. Сер.: Економічні науки, 49-53, 2015
2015
АГ Гольдфарб г. Харьков, Украина
И ФАКТОР
ББК 65.0501 К 64 Печатается по решению редакционно-издательского совета …, 2014
2014
Представляем авторов
АЭ Акопян, АВ Андросова, АВ Артеменко, ВК Бабайлов, ЕВ Богач, ...
ББК 65.0501 К 64 Печатается по решению редакционно-издательского совета …, 2014
2014
Коррупция как один из основных факторов экономического и социального кризиса в Украине
АГ Гольдфарб, НИ Пунтус
Молодий вчений, 67-70, 2014
2014
Оценка стоимости компании с учетом интеллектуального капитала
АГ Гольдфарб
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 108-112, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20