Сергій Прилипко
Title
Cited by
Cited by
Year
Трудове право України: підручник
СМ Прилипко, ОМ Ярошенко
Х.: ФІНН, 2009
3512009
Предмет права соціального забезпечення
СМ Прилипко
дис.... д-ра юрид. наук 12 (05), 2007
502007
Предмет права соціального забезпечення
СМ Прилипко
дис.... д-ра юрид. наук 12 (05), 2007
502007
Проблеми теорії права соціального забезпечення: монографія
СМ Прилипко
Х.: Берека-Нова, 2006
362006
Право на пенсійне забезпечення та його реалізація в умовах ринкової економіки
СМ Прилипко
Право Украъни, 45-48, 2003
322003
Предмет права соціального забезпечення: дис.... д-ра юрид. наук: 12.00. 05
СМ Прилипко
України ім. Ярослава Мудрого, 2007
282007
Проект Трудового кодексу України–важливий етап реформування трудового законо давства
С.Прилипко, О. Ярошенко
Право України, 2009
232009
Проект Трудового кодексу України–важливий етап реформування трудового законодавства
С Прилипко, ОМ Ярошенко
Право України, 14-21, 2009
232009
Судова практика та її значення для регулювання відносин у сфері праці.
П.І. Жигалкін, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко
ФІНН, 2008
162008
Трудове право: підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.]
ВВ Жернаков
X.: Право, 2012
152012
Правовідносини із загальнообов’язкового державного соціального страхування: теоретичний аспект
ОМЯ В.В. Андріїв, С.М. Прилипко, О.В. Москаленко
ФІНН, 2011
152011
Розмежування права соціального забезпечення та трудового права
СМ Прилипко
Право України 10, 58-61, 1999
141999
До питання матеріальної відповідальності сторін трудового договору
СМ Прилипко
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
132009
Основні трудові права працівника: правова природа та перспективи розвитку
ЛВ Котова
Форум права, 507-515, 2011
122011
Колективні угоди як результат соціального партнерства (сучасний стан і перспективи розвитку)
С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко, Н.М. Клименчук
122011
Право на працю в системі прав людини
С Прилипко, О Ярошенко
112014
Підручник з пенсійного забезпечення є, але чи є пенсійне право?
Г Гончарова, В Жернаков, С Прилипко
Право України, 138-139, 1998
91998
Сучасні інноваційні підходи в навчальному процесі
СМ Прилипко, СМ Іванов
Право та інноваційне суспільство, 2013
82013
Право на соціальне забезпечення в умовах ринкової економіки
СМ Прилипко
Актуальні проблеми трудового права в сучасних умовах ринкової економіки, 202-208, 2003
82003
Право на соціальне забезпечення в умовах ринкової економіки
СМ Прилипко
Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової …, 2003
82003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20