Подписаться
Сергій Прилипко
Сергій Прилипко
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Трудове право України: підручник
СМ Прилипко, ОМ Ярошенко
Х.: ФІНН, 354, 2009
5272009
Конституція України: Науково-практичний коментар
В.Я. Тацій, О.В.Петришин, Ю.Г. Барабаш, С.М. Прилипко
Право, 2011
157*2011
Предмет права соціального забезпечення
СМ Прилипко
дис.... д-ра юрид. наук 12 (05), 2007
782007
Предмет права соціального забезпечення
СМ Прилипко
дис.... д-ра юрид. наук 12 (05), 2007
782007
Предмет права соціального забезпечення: дис.... д-ра юрид. наук: 12.00. 05
СМ Прилипко
України ім. Ярослава Мудрого, 2007
502007
Проблеми теорії права соціального забезпечення: монографія
СМ Прилипко
Х.: Берека-Нова, 2006
492006
Право на пенсійне забезпечення та його реалізація в умовах ринкової економіки
СМ Прилипко
Право Украъни, 45-48, 2003
462003
Право на працю в системі прав людини
С Прилипко, О Ярошенко
442014
Проект Трудового кодексу України–важливий етап реформування трудового законо давства
С.Прилипко, О. Ярошенко
Право України, 2009
342009
Проект Трудового кодексу України–важливий етап реформування трудового законодавства
С Прилипко, ОМ Ярошенко
Право України, 14-21, 2009
342009
Трудове право: підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.]
ВВ Жернаков, СМ Прилипко, ОМ Ярошенко
X.: Право, 2012
332012
Колективні угоди як результат соціального партнерства (сучасний стан і перспективи розвитку)
С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко, Н.М. Клименчук
282011
Правовідносини із загальнообов’язкового державного соціального страхування: теоретичний аспект
ОМЯ В.В. Андріїв, С.М. Прилипко, О.В. Москаленко
ФІНН, 2011
272011
Трудове право: посіб. для підгот. до держ. іспиту
СМ Прилипко, ОМ Ярошенко
Х.: Право, 2015
252015
Розмежування права соціального забезпечення та трудового права
СМ Прилипко
Право України 10, 58-61, 1999
251999
Судова практика та її значення для регулювання відносин у сфері праці.
П.І. Жигалкін, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко
ФІНН, 2008
242008
Основні трудові права працівника: правова природа та перспективи розвитку
ЛВ Котова
Форум права, 507-515, 2011
232011
Недержавне пенсійне забезпечення у системі соціального захисту в Україні.
СМ Прилипко
Проблеми законності 43, 63-66, 2000
23*2000
До питання матеріальної відповідальності сторін трудового договору
СМ Прилипко
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
202009
Реалізація прав людини у сфері праці та соціального забезпечення: проблеми теорії та практики
ГІ Чанишева
Наукові праці Національного університету Одеська юридична академія, 136-147, 2010
172010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20