Андрій Івануса | Andriy Ivanusa
Андрій Івануса | Andriy Ivanusa
Lviv State University of Life Safety | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Підтверджена електронна адреса в ldubgd.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Mechanism of fire risk management in projects of safe operation of place for assemblage of people
S Yemelyanenko, A Ivanusa, H Klym
2017 12th International Scientific and Technical Conference on Computer …, 2017
122017
Підходи управління проектом безпечної евакуації людей на стадіонах в умовах надзвичайних ситуацій
АІ Івануса, ЮП Рак
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (10), 145-147, 2013
102013
Project of forming «culture and safety» of the airport
A Ivanusa
MATEC Web of Conferences, 2018
92018
Methodology and algorithm of multicomponent analysis of positron annihilation spectra for nanostructured functional materials
I Vasylchyshyn, R Dunets, HI Klym, AI Ivanusa, D Chalyy, Y Kostiv, ...
Journal of Nano-and Electronic Physics, 2017
92017
Geoinformational system for risk assessment visualization
S Yemelyanenko, Y Rudyk, A Ivanusa
2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer …, 2018
82018
Influence of free volumes on functional properties of modified chalcogenide glasses and oxide ceramics
H Klym, O Shpotyuk, A Ingram, L Calvez, I Hadzaman, Y Kostiv, A Ivanusa, ...
International Conference on Nanotechnology and Nanomaterials, 479-493, 2016
82016
Проектно-орієнтоване управління ресурсами при реагуванні на надзвичайні ситуації у сільській місцевості
АІ Івануса, ЮЯ Сеник, АІ Герасимчук
НТУ" ХПІ", 2016
82016
Моделі проектів управління людськими потоками безпечної евакуації із спортивно-видовищних споруд
АІ Івануса, ЮП Рак
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 62-66, 2012
82012
Модель проекту підвищення ефективності кадрової політики в силових структурах
АІ Івануса, ЯІ Василишин
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 94-98, 2014
52014
Проектно-орієнтовані принципи побудови класифікаційної моделі спортивно-видовищних споруд
ЮП Рак, ОБ Зачко
Управління проектами та розвиток виробництва, 18-24, 2011
52011
Моделі та методи управління ризиками в проектах безпечної експлуатації об’єктів масового пере-бування людей
АІ Івануса
ЛДУБЖД, 2016
42016
Забезпечення умов пожежної безпеки при експлуатації спортивно-видовищних споруд на концептуальній стадії життєвого циклу проекту
АІІ Ю.П. Рак, О.Б. Зачко, С.Ю. Дмитровський
Пожежна безпека : збірник наукових праць, 51-57, 2011
4*2011
Проектно-орієнтоване моделювання небезпечних екологічних процесів регіонального характеру
АІІ Ю. П. Рак, О. Б. Зачко
Проблеми екологічної безпеки та якість середовища, 65-67, 2010
2*2010
Методи та моделі безпеко-орієнтованого управління зацікавленими сторонами проектів у системі цивільного захисту
АІ Івануса, СО Ємельяненко, ЄВ Морщ
ЛДУБЖД, 2019
12019
Оптимізований метод вимірювання позитронних анігіляційних спектрів у наноматеріалах з розвиненою поруватістю для сенсорних застосувань
Г Клим, Ю Костів, Д Чалий, А Івануса, Т Ткачук
Вимірювальна техніка та метрологія, 87-93, 2016
12016
Safety-focused Stakeholder Management in Civil Protection Projects
A Ivanusa, S Yemelyanenko, R Yakovchuk, Z Ivanusa
2019 IEEE 14th International Conference on Computer Sciences and Information …, 2019
2019
Управління проектами: теорія, практика, інформаційні технології
ДС Кобилкін, ОБ Зачко, АІ Івануса
ЛДУБЖД, 2019
2019
УПРАВЛІНСЬКІ ТА ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СПОРТИВНО-ВИДОВИЩНИХ СПОРУД
АІ Івануса, РС Яковчук, СО Ємельяненко, ЗЗ Івануса
Науковий вісник НЛТУ України, 2019
2019
Управлінські та правові особливості проекту безпечної експлуатації спортивно-видовищних споруд
СО Ємельяненко, АІ Івануса, РС Яковчук
Науковий вісник НЛТУ України: збірник наукових праць. Львів, 2019, том 29 …, 2019
2019
Управлінські та інформаційні особливості проекту безпечної експлуатації спортивно-видовищних споруд
АІ Івануса, РС Яковчук, СО Ємельяненко, ЗЗ Івануса
Науковий вісник НЛТУ України, 134-141, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20