Follow
Горбатенко Володимир Павлович
Горбатенко Володимир Павлович
професор, доктор політичних наук, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України
Verified email at npu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть. Монографія
ВП Горбатенко
К.: Академія 240, 41, 1999
3121999
Демократія, управління, бюрократія [в контексті модернізаціі українського суспільства]
VV T︠S︡vi︠e︡tkov, VP Horbatenko
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2001
2452001
Політичне прогнозування: Теорія, методологія, практика
ВП Горбатенко
Генеза, 2006
1502006
Політичне прогнозування: навч. посібник
ВП Горбатенко, ІО Бутовська
К.: МАУП, 2005
1212005
Історія вчень про державу і право: навч. посіб
ОМ Мироненко, ВП Горбатенко
К.: ВЦ Академія, 456, 2010
712010
Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки
ВЙ Скиба, ВП Горбатенко, ВВ Туренко
К.: Основи, 1996
631996
Модернізація українського суспільства у контексті сучасних цивілізаційних процесів
ВП Горбатенко
Різун В. Роль ЗМІ в демократичному суспільстві//Публіцистика і політика: Зб…, 1999
551999
Полiтологiчний енциклопедичний словник
ВП Горбатенко
Видавництво" Генеза, 2004
512004
Правова держава
ЮС Шемшученко, НМ Пархоменко, ОФ Андрійко, ОВ Батанов, ...
Юридична енциклопедія, 36, 2003
452003
Людина і суспільство в ситуації постмодерну: філософсько-політичні детермінанти
В Горбатенко
Соціогуманітарні проблеми людини, 2010
352010
Ціннісні аспекти реформування політичної системи України
В Горбатенко
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2007
342007
Політологія
ОВ Бабкіна, ВП Горбатенко
Навчальний посібник/О. Бабкіна, В. Горбатенко, 6-41, 2006
342006
Політологія. Навчальний посібник
ОВ Бабкіна, ВП Горбатенко
К.: ВЦ 568, 2006
332006
„Аналіз майбутнього” та його роль в управлінні соціально-політичними процесами
В Горбатенко
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2004
312004
Метод Делфі та специфіка його застосування у прогнозних розробках
В Горбатенко, І Петренко
Політичний менеджмент, 174-182, 2008
282008
Десять уроків політичного лідерства для пострадянських керманичів
В Горбатенко
Політичний менеджмент.–2006.–Спецвипуск, 48-63, 2006
242006
Громадянська освіта як чинник гуманізації суспільства
ВП Горбатенко
Доба: Науково-методичний часопис з історичної та громадянської освіти, 2-5, 2002
212002
Вступ до політології
В Скиба, В Горбатенко, В Туренко
Київ: Основи, 1996
211996
Інноваційний розвиток економіки: політико-правові аспекти: монографія
ВП Горбатенко
К.: ТОВ Видавництво Юридична думка, 2006
192006
Принципи, методи і основні етапи політичного прогнозування
В Горбатенко
Людина і політика, 46-55, 2003
182003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20