Подписаться
Горбатенко Володимир Павлович
Горбатенко Володимир Павлович
професор, доктор політичних наук, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть. Монографія
ВП Горбатенко
К.: Академія 240, 41, 1999
2631999
Демократія, управління, бюрократія [в контексті модернізаціі українського суспільства]
VV T︠S︡vi︠e︡tkov
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2001
2252001
Політичне прогнозування: Теорія, методологія, практика
ВП Горбатенко
Генеза, 2006
1272006
Політичне прогнозування: навч. посібник
ВП Горбатенко, ІО Бутовська
К.: МАУП, 2005
1102005
Політологія
ОВ Бабкіна, ВП Горбатенко
навчальний посібник/Бабкіна ОВ, Горбатенко ВП–К.: ВЦ 568, 2006
622006
Історія вчень про державу і право: навч. посіб
ОМ Мироненко, ВП Горбатенко
К.: ВЦ «Академія, 456, 2010
602010
Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки
ВЙ Скиба, ВП Горбатенко, ВВ Туренко
К.: Основи, 1996
531996
Модернізація українського суспільства у контексті сучасних цивілізаційних процесів
ВП Горбатенко
Різун В. Роль ЗМІ в демократичному суспільстві//Публіцистика і політика: Зб …, 1999
471999
Правова держава
Ю Шемшученко, НМ Пархоменко, ОФ Андрійко, ОВ Батанов, ...
Юридична енциклопедія, 321-323, 1995
401995
Політологічний енциклопедичний словник
ВП Горбатенко, А Саприкін
К.: Генеза 736, 28, 2004
392004
Людина і суспільство в ситуації постмодерну: філософсько-політичні детермінанти
В Горбатенко
Соціогуманітарні проблеми людини, 2010
332010
Ціннісні аспекти реформування політичної системи України
В Горбатенко
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2007
312007
„Аналіз майбутнього” та його роль в управлінні соціально-політичними процесами
В Горбатенко
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2004
212004
Десять уроків політичного лідерства для пострадянських керманичів
В Горбатенко
Політичний менеджмент.–2006.–Спецвипуск, 48-63, 2006
202006
Громадянська освіта як чинник гуманізації суспільства
ВП Горбатенко
Доба: Науково-методичний часопис з історичної та громадянської освіти, 2-5, 2002
202002
Вступ до політології
В Скиба, В Горбатенко, В Туренко
Київ: Основи, 1996
201996
Метод Делфі та специфіка його застосування у прогнозних розробках
В Горбатенко, І Петренко
Політичний менеджмент, 174-182, 2008
182008
Інноваційний розвиток економіки: політико-правові аспекти: монографія
ВП Горбатенко
К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка, 2006
172006
Політологія: підручник
ОВ Бабкіна, ВП Горбатенко
К.: ВЦ «Академія, 2003
172003
Стратегiя модернiзацiї суспiльства: Україна i свiт на зламi тисячолiть
ВП Горбатенко
К, 1999
151999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20