Білик Надія Іванівна, Білик Н.І., Білик Надія, Nadiia Bilyk, Bilyk N., Nadezhda Bilyk, Билык Надежда
Білик Надія Іванівна, Білик Н.І., Білик Надія, Nadiia Bilyk, Bilyk N., Nadezhda Bilyk, Билык Надежда
професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти, Полтавський обласний інститут
Подтвержден адрес электронной почты в домене poippo.pl.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів
НІ Білик
автореф. дис. ... канд. пед. наук за спец.: 13.00.04 - теорія і методика …, 2005
242005
Управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників [Текст] : монографія. – Полтава : ТОВ «АСМІ»
НІ Білик
172015
Теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників
НІ Білик
автореф. дис. … докт. пед. наук : спец.: 13.00.06 «Теорія і методика …, 2016
112016
Сommunicative competence as a professional quality of teacher for general secondary education
B N. I.
Theory and practice of introduction of competence approach to higher …, 2019
102019
Організація учнів профільних класів на наукову діяльність
Н Білик, Л Михайлик
Директор школи, 29-35, 2006
102006
Модульно-персонологічний підхід до навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти
Н Білик
Імідж сучасного педагога, 20-27, 2004
72004
Обдаровані діти: виявлення і досвід розвитку
НІ Білик, ВФ Моргун, НВ Настенко
Завуч, 1-8, 2000
72000
Самопроектування розвитку професіоналізму фахівця в системі підвищення кваліфікації регіону
НІ Білик
Теорія та методика управління освітою: електронне фахове видання, 2010
62010
Новаторство в контексті глобалізації освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників
НІ Білик
Наукові конференції в Україні і світі, 11-15, 2015
32015
Діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» у контексті міжнародної співтворчості освітніх закладів післядипломної освіти
НІ Білик
Міжнародна діяльність як складова розвитку навчальних закладів системи ППО …, 2013
32013
Персоналтехнологія розвитку творчого потенціалу особистості вчителя-дослідника
НІ Білик
Імідж сучасного педагога, 6-11, 2001
32001
Педагогічний коучинг як технологія професійного розвитку вчителя в системі підвищення кваліфікації. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-5(194)-41-46 URL: http://isp …
НІ Білик, НВ Любченко
Імідж сучасного педагога 194 (№5), 41-46, 2020
22020
The Model of Educational Environment for Prospective Ukrainian ESL Teachers with in Competency-Based Education. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/elt3.7 (Web of Science)
T Koknova, S Kharchenko, N Bilyk, S Sechka
Arab World English Journal (AWEJ) : Special Issue on English in Ukrainian …, 2020
2*2020
Імідж сучасного педагога
НІ Білик
Полтавіка. Полтавська Енциклопедія [Текст] = Poltavika. Poltava …, 2017
2*2017
15-річний ювілей Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного педагога»
НІ Білик
Імідж сучасного педагога, 2 с. обкл., 2014
22014
Розвиток мережевої взаємодії регіональних і зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_3_6
Н Білик
Нова педагогічна думка, 17-20, 2014
22014
Свобода творчості у поглядах А. Макаренка як шлях до педагогічної майстерності вчителя
НІ Білик
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2013
22013
Андрагогічна позиція Регіональної школи новаторства
В Зелюк, Н Білик
Імідж сучасного педагога, 9-14, 2013
22013
Педагогічне проектування регіональної освітньої системи підвищення кваліфікації вчителів
НІ Білик
Педагогічний альманах, 188-195, 2013
22013
15-річний ювілей Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного педагога»
НІ Білик, ГМ Заєць
Проектування регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації …, 2010
2*2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20