Надія Іванівна Білик, Nadiia Bilyk,  Билык Надежда http://orcid.org/0000-0003-2344-5347
Надія Іванівна Білик, Nadiia Bilyk, Билык Надежда http://orcid.org/0000-0003-2344-5347
професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти, Полтавський обласний інститут
Підтверджена електронна адреса в poippo.pl.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів
НІ Білик
автореф. дис. ... канд. пед. наук за спец.: 13.00.04 - теорія і методика …, 2005
192005
Управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників [Текст] : монографія. – Полтава : ТОВ «АСМІ»
НІ Білик
132015
Організація учнів профільних класів на наукову діяльність
Н Білик, Л Михайлик
Директор школи, 29-35, 2006
102006
Теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників
НІ Білик
автореф. дис. … докт. пед. наук : спец.: 13.00.06 «Теорія і методика …, 2016
72016
Модульно-персонологічний підхід до навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти
Н Білик
Імідж сучасного педагога, 20-27, 2004
62004
Обдаровані діти: виявлення і досвід розвитку
НІ Білик
Завуч, 1-8, 2000
62000
Сommunicative competence as a professional quality of teacher for general secondary education
B N. I.
Theory and practice of introduction of competence approach to higher …, 2019
52019
Самопроектування розвитку професіоналізму фахівця в системі підвищення кваліфікації регіону
НІ Білик
Теорія та методика управління освітою: електронне фахове видання, 2010
52010
Новаторство в контексті глобалізації освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників
НІ Білик
Наукові конференції в Україні і світі, 11-15, 2015
32015
Діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» у контексті міжнародної співтворчості освітніх закладів післядипломної освіти
НІ Білик
Міжнародна діяльність як складова розвитку навчальних закладів системи ППО …, 2013
32013
Свобода творчості у поглядах А. Макаренка як шлях до педагогічної майстерності вчителя
НІ Білик
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2013
32013
Персоналтехнологія розвитку творчого потенціалу особистості вчителя-дослідника
НІ Білик
Імідж сучасного педагога, 6-11, 2001
32001
Імідж сучасного педагога
НІ Білик
Полтавіка. Полтавська Енциклопедія [Текст] = Poltavika. Poltava …, 2017
2*2017
15-річний ювілей Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного педагога»
НІ Білик
Імідж сучасного педагога, 2 с. обкл., 2014
22014
15-річний ювілей Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного педагога»
НІ Білик, ГМ Заєць
Проектування регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації …, 2010
2*2010
Проектування адаптивної освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників
НІ Білик
Імідж сучасного педагога, 68-70, 2009
22009
Педагогічна система Антона Макаренка: від вихованого вчителя до вихованого учня
НІ Білик
Імідж сучасного педагога, 41-44, 2008
22008
Діалог з українським професором психології Володимиром Моргуном
НІ Білик
Імідж сучасного педагога 70 (№1–2), 68-72, 2007
2*2007
Інноваційна діяльність як необхідна умова розвитку післядипломної освітньої системи вчителів
НІ Білик
Постметодика, 33-37, 2007
22007
Педагогічна преса як засіб співпраці вищих навчальних закладів регіонів
Н Білик
Зб. наук. праць Полт. держ. пед. ун. ім. В.Г.Короленка. Серія „Педагогічні …, 2005
2*2005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20