Надія Іванівна Білик, Nadia Bilyk,  Билык Надежда http://orcid.org/0000-0003-2344-5347
Надія Іванівна Білик, Nadia Bilyk, Билык Надежда http://orcid.org/0000-0003-2344-5347
професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти, Полтавський обласний інститут
Підтверджена електронна адреса в poippo.pl.ua
НазваПосиланняРік
Моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів
НІ Білик
автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної …, 2005
192005
Управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників
НІ Білик
Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIІІ …, 2016
112016
Управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників [Текст] : монографія. – Полтава : ТОВ «АСМІ»
НІ Білик
112015
Організація учнів профільних класів на наукову діяльність
Н Білик, Л Михайлик
Директор школи, 29-35, 2006
102006
Модульно-персонологічний підхід до навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти
Н Білик
Імідж сучасного педагога, 20-27, 2004
52004
Обдаровані діти: виявлення і досвід розвитку
НІ Білик
Завуч, 1-8, 2000
52000
Теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників [Текст] : дис …
НІ Білик
спец.: 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» / Білик Надія …, 2016
4*2016
Теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників
НІ Білик
автореф. дис. … докт. пед. наук : спец.: 13.00.06 «Теорія і методика …, 2016
4*2016
Самопроектування розвитку професіоналізму фахівця в системі підвищення кваліфікації регіону
НІ Білик
Теорія та методика управління освітою: електронне фахове видання, 2010
42010
Сommunicative competence as a professional quality of teacher for general secondary education
B N. I.
Theory and practice of introduction of competence approach to higher …, 2019
32019
Новаторство в контексті глобалізації освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників
НІ Білик
Наукові конференції в Україні і світі, 11-15, 2015
32015
Свобода творчості у поглядах А. Макаренка як шлях до педагогічної майстерності вчителя
НІ Білик
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2013
32013
Персоналтехнологія розвитку творчого потенціалу особистості вчителя-дослідника
НІ Білик
Імідж сучасного педагога, 6-11, 2001
32001
Діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» у контексті міжнародної співтворчості освітніх закладів післядипломної освіти
НІ Білик
Міжнародна діяльність як складова розвитку навчальних закладів системи ППО …, 2013
22013
Проектування адаптивної освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників
НІ Білик
Імідж сучасного педагога, 68-70, 2009
22009
Педагогічна система Антона Макаренка: від вихованого вчителя до вихованого учня
НІ Білик
Імідж сучасного педагога, 41-44, 2008
22008
Діалог з українським професором психологіїї Володимиром Моргуном
НІ Білик
Імідж сучасного педагога 70 (№1–2), 68-72, 2007
2*2007
Інноваційна діяльність як необхідна умова розвитку післядипломної освітньої системи вчителів
НІ Білик
Постметодика, 33-37, 2007
22007
Модульна технологія навчання та її варіації як прогресивні педагогічні технології
Н Білик
Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно орієнтованої …, 2003
22003
Обдаровані діти і школа. Методика діагностики та педагогічний досвід. (Посібник для вчителів і психологів)
Н авт.-уклад. : Настенко, Н Білик, В Моргун
ПОІПОПП, 1998
21998
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20