Кандиба Юрій
Кандиба Юрій
доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства ХНУ імені В.Н. Каразіна
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua
НазваПосиланняРік
Визначення спеціалізації сільського господарства Харківської області
В Ліхван, Н Добровольська, Ю Кандиба
Часопис соціально-економічної географії, 97-103, 2013
72013
Географічні аспекти поширення неоколоніалізму в Африці
ЛМ Нємець, ІІ Кучер, ЮІ Кандиба
22009
Порівняння територіальної диференціації особливостей вікової структури населення Харківської та Херсонської областей
АВ Козловець, КЮ Сегіда, ЮІ Кандиба
22009
Техніко-економічні основи виробництва: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна і соціальна географія»
ЮІ Кандиба
12010
Історична географія з основами етнографії: Навчально-методичний комплекс
ЮІ Кандиба
12010
Внутрішньорегіональні відмінності рівня спеціалізації зернового господарства Харківської області
ЮІ Кандиба
12009
Трансформації зовнішньої торгівлі товарами України: реалії, проблеми, перспективи
Н Гусєва, Ю Кандиба, П Кобилін
Часопис соціально-економічної географії 26, 55-75, 2019
2019
Вимушені внутрішні міграції в Харківській області: структурно-динамічні та регіональні особливості
Л Нємець, Н Гусєва, М Логвинова, Ю Кандиба, Л Ключко
Часопис соціально-економічної географії 25, 81-97, 2018
2018
Формування фахових компетентностей при підготовці докторів філософії за спеціальністю «Науки про Землю»(спеціалізація «Економічна та соціальна географія»)
ЛМ Нємець, ЮІ Кандиба, КЮ Сегіда
Проблеми сучасної освіти, 2016
2016
Місце географії у системі наук про Землю в контексті нового переліку галузей знань і спеціальностей
ЮІ Кандиба, Н Добровольська
СумДПУ ім. АС Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2016
2016
Передумови розвитку екологічного туризму в Україні на основі використання об’єктів природно-заповідного фонду
НВ Добровольська, ЮІ Кандиба
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2016
2016
Географія АПК: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія»
ЮІ Кандиба, НВ Добровольська, ВФ Ліхван
2015
Суспільно-географічні особливості відтворення населення Чугуївського району Харківської області
Ю Кандиба, М Логвинова
Часопис соціально-економічної географії, 89-93, 2015
2015
Особенности развития общественно-географических исследований в Харьковском регионе
ЛН Немец, АП Голиков, КА Немец, ЮИ Кандыба, ЛВ Ключко, ...
2014
Продовольча безпека у суспільно-географічних дослідженнях
ВФ Ліхван, ЮІ Кандиба
2014
Науково-практичні конференції як засіб розвитку наукових поглядів магістрів-географів
КА Нємець, ЮІ Кандиба
Проблеми сучасної освіти, 2014
2014
Мала Батьківщина очима видатного суспільного географа
Л Нємець, Ю Кандиба
Часопис соціально-економічної географії, 225-226, 2014
2014
Територіальні особливості сільськогосподарського виробництва Полтавської області
ЮВ Надтока, ЮІ Кандиба
2012
Особенности развития и размещения газовой промышленности Харьковской области
ВИ Редин, ЮИ Кандыба, ВА Редина
2012
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ю Кандыба
Региональное образование XXI века: проблемы и перспективы, 315-319, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20