Кандиба Юрій
Кандиба Юрій
доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства ХНУ імені В.Н. Каразіна
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua
НазваПосиланняРік
Визначення спеціалізації сільського господарства Харківської області
В Ліхван, Н Добровольська, Ю Кандиба
Часопис соціально-економічної географії, 97-103, 2013
52013
Географічні аспекти поширення неоколоніалізму в Африці
Л Немец, И Кучер, Ю Кандыба, Г АФРИКЕ
ЧАСОПИС, 159, 2009
22009
Порівняння територіальної диференціації особливостей вікової структури населення Харківської та Херсонської областей
АВ Козловець, КЮ Сегіда, ЮІ Кандиба
22009
Техніко-економічні основи виробництва: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна і соціальна географія»
ЮІ Кандиба
12010
Історична географія з основами етнографії: Навчально-методичний комплекс
ЮІ Кандиба
12010
Внутрішньорегіональні відмінності рівня спеціалізації зернового господарства Харківської області
ЮІ Кандиба
12009
Місце географії у системі наук про Землю в контексті нового переліку галузей знань і спеціальностей
ЮІ Кандиба, Н Добровольська
СумДПУ ім. АС Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2016
2016
Передумови розвитку екологічного туризму в Україні на основі використання об’єктів природно-заповідного фонду
НВ Добровольська, ЮІ Кандиба
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2016
2016
Географія АПК: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія»
ЮІ Кандиба, НВ Добровольська, ВФ Ліхван
2015
ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЛМ Нємець, ЮІ Кандиба
2015
СТРУКТУРА ТА ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ
НВ Добровольська, ЮІ Кандиба
2015
Суспільно-географічні особливості відтворення населення Чугуївського району Харківської області
Ю Кандиба, М Логвинова
Часопис соціально-економічної географії, 89-93, 2015
2015
Особенности развития общественно-географических исследований в Харьковском регионе
ЛН Немец, АП Голиков, КА Немец, ЮИ Кандыба, ЛВ Ключко, ...
2014
Продовольча безпека у суспільно-географічних дослідженнях
ВФ Ліхван, ЮІ Кандиба
2014
Науково-практичні конференції як засіб розвитку наукових поглядів магістрів-географів
КА Нємець, ЮІ Кандиба
Редакційна колегія, 86, 2014
2014
Мала Батьківщина очима видатного суспільного географа
Л Нємець, Ю Кандиба
Часопис соціально-економічної географії, 225-226, 2014
2014
Територіальні особливості сільськогосподарського виробництва Полтавської області
ЮВ Надтока, ЮІ Кандиба
2012
Особенности развития и размещения газовой промышленности Харьковской области
В Редин, Ю Кандыба, В Редина, В Лаптев
Региональное образование XXI века: проблемы и перспективы, 142-144, 2012
2012
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ю Кандыба
Региональное образование XXI века: проблемы и перспективы, 315-319, 2012
2012
Територіальні особливості цукробурякового комплексу Харківської області
ЮІ Кандиба
ХНУ імені ВН Каразіна, геолого-географічний факультет, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20