Подписаться
Захарова Наталія Борисівна | Zakharova N.
Захарова Наталія Борисівна | Zakharova N.
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
Подтвержден адрес электронной почты в домене bigmir.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Культурно-просвітницька функція національної бібліотеки в умовах державотворення
Н Захарова
Бібліотечний вісник 4, 49-54, 2010
112010
Культурно-просвітницька діяльність Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського: основні етапи розвитку
Н Захарова
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського, 101-107, 2009
82009
Традиции и инновации в информационном обслуживании: выставочная деятельность библиотек
НБ Захарова
Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия …, 2015
72015
Культурно-информационная функция библиотеки: трансформация в современном мире
НБ Захарова
Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия …, 2014
62014
Культурно-інформаційна функція наукової бібліотеки в сучасних умовах
Н Захарова
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського, 447-451, 2013
52013
Культурно-просвiтницька дiяльнiсть Нацiональної бiблiотеки України iменi ВI Вернадського (1918-2008)
НБ Захарова
52010
Тенденції розвитку інноваційних форм масової комунікації в сучасній бібліотечній діяльності
НБ Захарова
Бібліотека. Наука. Комунікація, 43-45, 0
4
Роль виставкової роботи у виконанні Національною бібліотекою України імені ВІ Вернадського інформаційно-культурологічної функції в 1918–1964 рр.
Н Захарова
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського, 60-81, 2009
32009
Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма
НВ Захарова
22018
ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Н Захарова
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського 39, 467-474, 2014
22014
Українська суспільно-політична преса як джерело до вивчення проблем викладання історії в Україні на рубежі ХХ–ХХІ ст.
НС Захарова
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія, 111-117, 2010
22010
XIII читання академіка ВІ Вернадського
Н Захарова
Бібліотечний вісник, 19-19, 2003
22003
Виставочна діяльність Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського (до 80-річчя НАН України)
НБ Захарова
Рукописна та книжкова спадщина України, 88-92, 1998
21998
Інформаційно-культурологічна діяльність Центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР у 1965–1980 рр.
Н Захарова
Бібліотечний вісник 5, 35-43, 2011
12011
Концепція управління культурно-просвітницькою діяльністю в Національній бібліотеці в період структурної реорганізації
Н Захарова
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського, 164-172, 2011
12011
Практичне керівництво з упровадження компетентнісно орієнтованого підходу до організації методичної роботи в сучасному навчальному закладі
НВ Захарова
НВ Захарова—Ярмолинці, 2010
12010
Iнформаційно-культурологічна діяльність Центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР у 1965–1980 рр.
Н ЗАХАРОВА
Бібліотечний вісник 5, 35-43, 2009
12009
Культурно-просвітницька діяльність Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського: історія становлення і розвитку (1918–1964)
Н Захарова
Бібліотечний вісник 3, 20-27, 2007
12007
Культурно-просветительская работа в деревне в годы Гражданской войны (1918-1920 гг.): проблемы и уроки (на материалах Верхнего Поволжья)
НИ Захарова
Вестник Костромского государственного университета 12 (6), 107-109, 2006
12006
Фотомистецтво–дзеркало світу
Н Захарова
Бібліотечний вісник, 53-54, 2002
12002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20