Сергій Коць
Сергій Коць
член-кор. НАН України, д.б.н., професор, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
Підтверджена електронна адреса в ifrg.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ростстимулирующие ризобактерии и их практическое применение
ВВ Моргун, СЯ Коць, ЕВ Кириченко
Физиология и биохимия культурных растений 41 (3), 187 – 207, 2009
912009
Біологічний азот
ВП Патика, СЯ Коць, ВВ Волкогон, ОВ Шерстобоєва, ТМ Мельничук, ...
К.: Світ, 424 с., 2003
842003
Биологическая фиксация азота. Бобово-ризобиальный симбиоз
СЯ Коць, ВВ Моргун, ВФ Патыка, ВК Даценко, ЕД Кругова, ...
73*2010
Биологическая фиксация азота
СЯ Коць, ВВ Моргун, ВФ Патыка, ВК Даценко, ЕД Кругова, ...
Бобово-ризобиальный симбиоз 1, 2010
732010
Мінеральні елементи і добрива в живленні рослин
СЯ Коць, НВ Петерсон
К.:Логос, 2015
71*2015
Мінеральні елементи та добрива в живленні рослин
СЯ Коць, НВ Петерсон
К.: Логос, 2009
71*2009
Мінеральні елементи і добрива в живленні рослин
СЯ Коць, НВ Петерсон
К.: Логос 182, 2005
712005
Biological nitrogen
VP Patyka, SY Kots, VV Volkohon, OV Sherstoboieva, TM Melnychuk, ...
Kyiv: Mir, 2003
422003
Сучасний стан досліджень біологічної фіксації азоту
СЯ Коць
Физиология и биохимия культурных растений, 2011
392011
Особенности взаимодействия растений и азотфиксирующих микроорганизмов
СЯ Коць, СК Береговенко, ЕВ Кириченко, НН Мельникова
Киев: Наук. думка, 315 с, 2007
332007
Фізіологія симбіозу та азотне живлення люцерни
СЯ Коць, ЛМ Михалків
К.: Логос, 300 с., 2005
332005
Сільськогосподарська мікробіологія і збалансований розвиток агроекосистем
ВФ Петриченко, І Тихонович, С Коц, Н Патика, Т Мельничук, В Патика
Вісник аграрної науки, 5-11, 2012
312012
Транспозоновий мутагенез штамів Bradyrhizobium japonicum
СМ Маліченко, ВК Даценко, ВМ Василюк, СЯ Коць
Физиология и биохимия культ. растений 39 (5), 409-418, 2007
30*2007
Участие лектинов в физиологических процессах растений
ДМ Сытников, СЯ Коць
Физиология и биохимия культурных растений 41 (4), 279 – 296, 2009
292009
Growth stimulating rhizobacteria and their practical application
VV Morgun, SY Kots, E Kirichenko
Physiology and Biochenistry of Agricultural Plants 41 (3), 187-207, 2009
252009
Роль біологічного азоту у підвищенні продуктивності сільськогосподарських рослин
СЯ Коць
Физиол. биохим. культ. раст 33 (3), 208-215, 2001
252001
Интенсивность фотосинтеза и лектиновая активность листьев сои при инокуляции ризобиями совместно с гомологичным лектином
ДМ Сытников, СЯ Коць, СМ Маличенко, ДА Киризий
Физиология растений 53 (2), 189-195, 2006
242006
Интенсивность фотосинтеза и лектиновая активность листьев сои в условиях эффективного и неэффективного симбиоза
ДМ Сытников, СЯ Коць, СМ Маличенко, ДА Киризий
Актуальні проблеми фізіології, генетики та біотехнології рослин і …, 2005
242005
Симбіотичні системи у сучасному сільськогосподарському виробництві
ВФ Петриченко, СЯ Коць
Вісник НАН України, 57–66, 2014
212014
The areas of application for plant lectins
NM Melnykova, LM Mykhalkiv, PM Mamenko, SY Kots
Biopolymers and Cell, 357–366, 2013
202013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20