Підписатись
Сергій Коць
Сергій Коць
член-кор. НАН України, д.б.н., професор, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
Підтверджена електронна адреса в ifrg.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ростстимулирующие ризобактерии и их практическое применение
ВВ Моргун, СЯ Коць, ЕВ Кириченко
Физиология и биохимия культурных растений 41 (3), 187 – 207, 2009
982009
Біологічний азот
ВП Патика, СЯ Коць, ВВ Волкогон, ОВ Шерстобоєва, ТМ Мельничук, ...
К.: Світ, 424 с., 2003
852003
Мінеральні елементи і добрива в живленні рослин
СЯ Коць, НВ Петерсон
К.:Логос, 2015
82*2015
Мінеральні елементи та добрива в живленні рослин
СЯ Коць, НВ Петерсон
К.: Логос, 2009
82*2009
Мінеральні елементи і добрива в живленні рослин
СЯ Коць, НВ Петерсон
К.: Логос 182, 2005
822005
Биологическая фиксация азота. Бобово-ризобиальный симбиоз
СЯ Коць, ВВ Моргун, ВФ Патыка, ВК Даценко, ЕД Кругова, ...
712010
Biological nitrogen
VP Patyka, SY Kots, VV Volkohon, OV Sherstoboieva, TM Melnychuk, ...
Kyiv: Svit [in Ukrainian], 2003
532003
Сучасний стан досліджень біологічної фіксації азоту
СЯ Коць
Физиология и биохимия культурных растений, 2011
392011
Особенности взаимодействия растений и азотфиксирующих микроорганизмов
СЯ Коць, СК Береговенко, ЕВ Кириченко, НН Мельникова
Киев: Наук. думка, 315 с, 2007
352007
Фізіологія симбіозу та азотне живлення люцерни
СЯ Коць, ЛМ Михалків
К.: Логос, 300 с., 2005
332005
Транспозоновий мутагенез штамів Bradyrhizobium japonicum
СМ Маліченко, ВК Даценко, ВМ Василюк, СЯ Коць
Физиология и биохимия культ. растений 39 (5), 409-418, 2007
31*2007
Сільськогосподарська мікробіологія і збалансований розвиток агроекосистем
ВФ Петриченко, ІА Тихонович, СЯ Коць, МВ Патика, ТМ Мельничук, ...
Вісник аграрної науки, 5-11, 2012
302012
Участие лектинов в физиологических процессах растений
ДМ Сытников, СЯ Коць
Физиология и биохимия культурных растений 41 (4), 279 – 296, 2009
302009
Growth stimulating rhizobacteria and their practical application
VV Morgun, SY Kots, E Kirichenko
Physiology and Biochenistry of Agricultural Plants 41 (3), 187-207, 2009
262009
Роль біологічного азоту у підвищенні продуктивності сільськогосподарських рослин
СЯ Коць
Физиол. биохим. культ. раст 33 (3), 208-215, 2001
262001
Симбіотичні системи у сучасному сільськогосподарському виробництві
ВФ Петриченко, СЯ Коць
Вісник НАН України, 57–66, 2014
252014
Интенсивность фотосинтеза и лектиновая активность листьев сои при инокуляции ризобиями совместно с гомологичным лектином
ДМ Сытников, СЯ Коць, СМ Маличенко, ДА Киризий
Физиология растений 53 (2), 189-195, 2006
252006
Интенсивность фотосинтеза и лектиновая активность листьев сои в условиях эффективного и неэффективного симбиоза
ДМ Сытников, СЯ Коць, СМ Маличенко, ДА Киризий
Актуальні проблеми фізіології, генетики та біотехнології рослин і …, 2005
252005
Biological nitrogen fixation: legume-rhizobial symbiosis
SY Kots, VV Morgun, VP Patyka, SM Malichenko, PM Mamenko, ...
Biological nitrogen fixation (Ed. VV Morgun) 2, 2011
222011
The areas of application for plant lectins
NM Melnykova, LM Mykhalkiv, PM Mamenko, SY Kots
Biopolymers and Cell, 357–366, 2013
212013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20