Alla Olkhovska
Alla Olkhovska
ХНУ имени В. Н. Каразина
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблема вправ для формування граматичного компоненту перекладацької компетенції
АС Ольховська
Видавництво СумДУ, 2010
62010
Методика навчання майбутніх філологів передачі імплікатур тексту оригіналу в усному перекладі з української мови на англійську
АС Ольховська
Алла Сергіївна Ольховська.–Харків, 2011.–186 с, 2011
52011
Проблеми змісту перекладацької компетенції
А Ольховська
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2010
52010
Специфіка вживання англійських артиклів при перекладі з української мови на англійську
АС Ольховська
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2010
42010
Теоретичні засади розробки курсу «Основи професійної майстерності перекладача» засобами навчального середовища MOODLE
АС Ольховська
Науково-методичний журнал" Іноземні мови", 2017
32017
ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ КУРСУ «СУЧАСНІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ. СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПЕРЕКЛАДУ»
АС Ольховська
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 108-114, 2016
32016
Системи автоматизованого перекладу як складова фахового навчання: переваги та недоліки
АС Ольховська
Сумський державний університет, 2015
32015
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА АНГЛІЙСЬКУ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ
АС ОЛЬХОВСЬКА
3*
Аналіз сучасного перекладацького ринку як основа для побудови методики навчання перекладу
А Ольховська
Молодь і ринок, 94-100, 2016
22016
Правові аспекти діяльності перекладача як об’єкт фахового навчання
АС Ольховська
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 131-144, 2014
22014
Експериментальна перевірка ефективності навчання майбутніх філологів синхронного перекладу з української мови на англійську
АС Ольховська
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер …, 2013
2*2013
Формування у майбутніх філологів компетентності у синхронному перекладі
А Ольховська
ББК 80р 30я 431, 228, 2013
22013
Психологічні основи синхронної перекладацької діяльності як основа для розробки методики навчання
АС Ольховська
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2013
22013
Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів передачі імплікатур тексту оригіналу в усному перекладі з аркуша з української мови на англійську
АС Ольховська
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія …, 0
2*
Визначення типів вправ для навчання синхронного перекладу
АС Ольховська
Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного …, 0
2
Організаційно-педагогічні умови ефективності розвитку фахової компетентності магістрів-перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
А Ольховська
Обрії, 100-106, 2018
12018
Модель формування особистісного та інструментального компонентів фахової компетентності майбутніх перекладачів
АС Ольховська
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2017
12017
Контроль рівня засвоєння знань, набутих студентами в процесі вивчення курсу" Основи професійної майстерності перекладача"
АС Ольховська
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2017
12017
Експериментальне навчання майбутніх філологів за спеціалізованим курсом «Основи професійної майстерності перекладача»
АС Ольховська
Nauka i studia, 103-110, 2017
12017
Галузеві стандарти та роботодавці як визначники вимог до змісту фахової компетентності перекладача
АС Ольховська
Pedagogy and Psychology, 51, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20