Подписаться
Катерина Ніколаєць / Kateryna Nikolaiets
Катерина Ніколаєць / Kateryna Nikolaiets
професор, кафедра економічної теорії та конкурентної політики, ДТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене knute.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Трудова міграція до країн Європейського Союзу: факти та наслідки
К Ніколаєць
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 6-19, 2018
6*2018
Внутрішня трудова міграція в Україні у 2014-2016 рр.
К Ніколаєць
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 19-29, 2017
52017
Соціальна політика в Україні (у 90-х роках ХХ ст.): монографія
КМ Ніколаєць
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016
52016
Мотиваційні чинники зовнішньої трудової міграції населення України
КМ Ніколаєць, ЮІ Ясько, ОЮ Ніколаєць
Економіка та держава, 34-38, 2020
42020
Методи визначення стану дослідження суспільно-політичних процесів
КМ Ніколаєць
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2011
42011
Пенсійне забезпечення населення України у 90-х роках ХХ ст.
КМ Ніколаєць
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України …, 2013
22013
Суспільно-політичний розвиток УРСР у другій половині 60-х-на початку 90-х років ХХ століття: історіографія
КМ Ніколаєць
PP Bali︠u︡k IB, 2010
22010
Сучасна освітня міграція і Україна
КМ Ніколаєць, ТС Ожелевська
Економіка та держава, 52-56, 2021
12021
Соціально-економічні наслідки зовнішньої трудової міграції
КМ Ніколаєць, ОЮ Ніколаєць
Економіка та держава, 51-57, 2019
12019
Соціально-економічні ефекти державного регулювання працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні у 2014—2016 рр.
КМ Ніколаєць
Економіка та держава, 9-13, 2017
12017
Висвітлення діяльності опозиційного руху в УРСР у ІІ пол. 1960-х–поч. 1980-х рр. у наукових дослідженнях
К Ніколаєць
Інститут історії України НАН України, 2010
12010
Проблема самореалізації робітників і селян УРСР (друга половина 1960-х-на початку 1980-х років): історіографія
К Ніколаєць
Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика, 2009
12009
СТОСУНКИ УКРАЇНИ З НАТО: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
КМ Ніколаєць
1
Матеріальні чинники зовнішньої трудової міграції
КМ Ніколаєць, ТС Ожелевська
Економіка та держава, 37-43, 2022
2022
INFLUENCER-МАРКЕТИНГ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
К Ніколаєць
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, 91, 2021
2021
Futurological concepts of information society
К НІКОЛАЄЦЬ
SCIENTIA FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного …, 2019
2019
Зовнішня трудова міграція в Україні у 2014-2017 рр.
К Ніколаєць
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 21-32, 2018
2018
Трудовий потенціал внутрішньо переміщених осіб в Україні
К Ніколаєць
Вісник Київського національного торговельно-економічного ун-ту, 42-53, 2017
2017
Соціальна політика в Україні (у 90-х роках ХХ ст.)
К Ніколаєць
2016
Конкуренція у сфері житлового будівництва в Україні на початку ХХІ ст.
КМ Ніколаєць
Гуманітарний вісник. Сер.: Історичні науки, 37-47, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20